Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 01.02.2008

Hakkuut ja kantorahatulot huippulukemiin vuonna 2007

Metsäntutkimuslaitoksen alueellisten ennakkotietojen mukaan markkinahakkuut olivat 59 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2007. Määrä on selvästi korkein kautta aikojen. Aikaisempi huippu vuodelta 2000 ylittyi 3 miljoonalla kuutiometrillä. Yksityismetsien hakkuut nousivat 48 miljoonaan kuutiometriin, mikä oli samaa suuruusluokkaa kuin edellisinä huippuvuosina 1998–2000. Lisäystä edellisvuodesta oli yli 20 prosenttia. Hakkuita lisäsi etenkin syksyyn jatkunut havusahatavaran hyvä kysyntä ja korkeat kantohinnat. Vuositasolla kantohinnat nousivat havutukeilla yli 30, mänty- ja koivukuitupuulla yli 20 ja koivutukilla sekä kuusikuitupuulla noin 10 prosenttia.

Ennätykselliset hakkuumäärät yhdessä kohonneiden kantohintojen kanssa nostivat kaikkien metsänomistajen bruttokantorahatulot 2,6 miljardiin euroon, mikä ylitti edellisen huippuvuoden 1998 reaalisesti yli 20 prosentilla. Yksityismetsien bruttotulot nousivat 2,2 miljardiin euroon ja nousua edellisvuodesta oli lähes 60 prosenttia.

Hehtaarikohtaiset bruttotulot yksityismetsissä nousivat yli 160 euroon hehtaarilta ja liiketulos yli 140 euroon hehtaarilta, missä oli nousua edellivuodesta noin 70 prosenttia. Suurinta liiketuloksen nousu oli Pohjois-Suomessa, missä se kaksinkertaistui ja oli lähes 60 euroa hehtaarilta. Itä-Suomessa nousu oli 70 ja Länsi-Suomessa 60 prosenttia. Hehtaarikohtaiset tulokset olivat vastaavasti noin 200 ja 170 euroa.

Kuva 1. Markkinapuun hakkuut 1998–2007

Kuva 2. Yksityismetsätalouden reaaliset hehtaarikohtaiset tulot, menot ja liiketulos 1998–2007

Alueittaiset taulukot ennakkotiedoista on julkaistu Metinfo Tilastopalvelussa.

Lisätietoja:

 


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi