Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 30.01.2008

Väitös luonnon virkistyskäytön vaikutuksista kaupunkimetsiin

FM Minna Malmivaara-Lämsän Helsingin yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessa selvitettiin virkistyskäytön ja pirstoutumisen vaikutuksia kaupunkimetsien aluskasvillisuuteen ja maaperän mikrobiyhteisöön pääkaupunkiseudulla. Lisäksi vertailtiin kolmen yleisimmän metsätyypin, puolukka-, mustikka- ja käenkaali-mustikkatyypin, aluskasvillisuuden kulutuskestävyyttä.

Helsingin yliopiston biotieteellisestä tiedekunnasta väittelevän Malmivaara-Lämsän väitöskirjan otsikko on "Effects of recreational use and fragmentation on the understorey vegetation and soil microbial communities of urban forests in southern Finland" ja se tarkastetaan perjantaina 1.2.2008 klo 12.00 Helsingin yliopistolla Bulevardin suuressa salissa (Bulevardi 18). Väitöskirja julkaistaan Dissertationes Forestales -sarjassa.

Julkaisu: Malmivaara-Lämsä, Minna. Effects of recreational use and fragmentation on the understorey vegetation and soil microbial communities of urban forests in southern Finland. Dissertationes Forestales 54.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi