Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 17.01.2008

Metsäntutkimuslaitoksen ja Helsingin yliopiston yhteistyötä vahvistettiin sopimuksella

Metsäntutkimuslaitos (Metla) ja Helsingin yliopisto ovat sopineet yhteistyösopimuksen, jonka tarkoituksena on parantaa ja kehittää Metlan ja yliopiston tutkijoiden yhteistyötä ja tutkimusedellytyksiä sekä laajentaa opiskelijoiden opiskelu- ja jatkokoulutusmahdollisuuksia.

Sopimukseen sisältyvät muun muassa tutkimusyhteistyö, yhteisprofessuurit, yhteistoiminta kansainvälisissä järjestöissä, opiskelijoiden ja tutkijoiden jatkokoulutuksen tukeminen sekä yhteiset julkaisut ja tutkijaseminaarit. Organisaatiot tarjoavat toisilleen muun muassa kirjastopalveluita ja laboratorioiden ja muiden tilojen käyttöoikeuksia sekä selvittävät yhteishankintojen mahdollisuuksia. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Helsingin yliopiston rahastot on lisäksi ostanut tutkimus-, opetus-, ja majoituskäyttöön Metlalta noin 1,5 hehtaarin suuruisen alan Kilpisjärven tutkimusalueesta sekä alueella olevat rakennukset. Helsingin yliopiston omistusoikeus kiinteistöön alkoi vuoden 2008 alussa.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi