Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 10.01.2008

Metsähallitus turvaa tutkimustoiminnan jatkumisen Metlalta siirtyvillä mailla

Metsäntutkimuslaitoksen noin 86 000 metsähehtaaria siirtyvät tämän vuoden alussa Metsähallitukselle. Merkittävällä osalla näistä maista tutkimustoiminta säilyy tärkeimpänä käyttömuotona myös hallinnansiirron jälkeen. ”Tutkimustoiminnan edut turvataan ja uskallanpa väittää, että ne jopa paranevat”, Metsähallituksen pääjohtaja Jyrki Kangas sanoi tänään Kannuksessa järjestetyssä tilaisuudessa.

Kangas korosti puheessaan Metlan ja Metsähallituksen strategisen kumppanuuden merkitystä. Tutkimusmetsien uusi hallintatapa lisää tutkimuksen ja käytännön vuorovaikutusta sekä verkottumista. Tämän odotetaan johtavan myös tutkimuksen vaikuttavuuden paranemiseen, kun Metsähallitus pääsee tutkimustulosten hyödyntäjänä lähemmäksi niiden tuottajaa.

”Strateginen kumppanuus Metsähallituksen kanssa turvaa Metsäntutkimuslaitokselle tutkimuskohteiden löytymisen jatkossa entistäkin laajemmasta ja monipuolisemmasta alueiden kirjosta”, Kangas sanoi.

Myös Metsäntutkimuslaitoksen ylijohtaja Hannu Raitio painotti strategisen kumppanuuden merkitystä. Sen onnistumisen takaa osaltaan myös se, että Metlasta siirtyi Metsähallitukseen yli 30 tutkimuksen tekoon hyvin perehtynyttä henkilöä, jotka ymmärtävät myös Metlan tarpeet ja toimintatavat. Raition mukaan koetoiminta on nyt Metsähallituksen kanssa tehdyllä järjestelyllä hyvin turvattu.

”Vaikka viime vuosina on aina silloin tällöin esitetty kritiikkiä koetoimintaa kohtaan ja tuotu vaihtoehtona esiin matemaattinen mallinnus, on kuitenkin muistettava, että mallinnuskin aina pohjimmiltaan perustuu luonnossa todennettuihin faktoihin ja numerotietoon ja että mallit tulee aina todentaa reaalimaailmassa. Siksi koetoiminnalla on vastakin tärkeä rooli metsäntutkimuksessa”, Raitio sanoi.

Noin 7 000 hehtaaria Metsähallitukselle siirtyvistä maista on suojelualueita. Tunnetuimmat näistä ovat Kolin kansallispuisto, Mallan luonnonpuisto ja Punkaharjun luonnonsuojelualue. Siirtyvien alueiden hoidon taso ja tutkimustoiminta säilyvät.

Metsähallituksessa suojelualueista vastaa luontopalvelut, jonka toiminta rahoitetaan valtion budjettivaroin. Kangas sanoi puheessaan olevansa huolissaan budjettirahoituksen riittävyydestä jatkossa. ”Etenkin luonnonsuojelualueiden virkistyspalveluihin käytettävissä olevan rahoituksen väheneminen ja samanaikainen kävijämäärien voimakas kasvu olisi vaarallinen yhdistelmä”, Kangas varoitti.

Nyt toteutettu hallinnansiirto on osa valtion omistamien metsien keskittämistä Metsähallitukselle. Samalla täsmennetään Metsähallituksen ja Metsäntutkimuslaitoksen työjakoa. Siirrossa otetaan huomioon myös valtion tuottavuusohjelman tavoitteet.

Kangas puhuu valtion metsistä kansalaisten ja yhteiskunnan palveluksessa huomenna Kannuksessa järjestettävässä seminaarissa. Raitio puolestaan puhuu Metsistä ja ihmisen terveydestä. Seminaarin puheenjohtajana toimii Maa- ja metsätalousministeriön metsäosaston osastopäällikkö Aarne Reunala. Seminaari on maksuton ja siihen on vapaa pääsy.

Liite: Metlan suojelualueita siirtyi Metsähallitukselle

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi