Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 10.01.2008
Liite

Takaisin tiedotteeseen

Metlan suojelualueita siirtyi Metsähallitukselle

Kaksitoista Metsäntutkimuslaitoksen luonnonsuojelualuetta siirtyi Metsähallitukselle vuoden 2008 alussa. Alueiden pinta-ala on yhteensä vajaat 7 000 hehtaaria. Tunnetuimmat näistä ovat Kolin kansallispuisto, Mallan luonnonpuisto ja Punkaharjun luonnonsuojelualue. Siirtyvien alueiden hoidon taso ja tutkimustoiminta säilyvät.

Kolin kansallispuistossa Enon ja Kontiolahden kuntien ja Lieksan kaupungin alueella jatketaan Kolin kansallismaiseman ytimen ja vaara-alueen metsien suojelua sekä ylläpidetään kaski- ja niittytalouden perinneympäristöjä ja niiden kasviyhdyskuntia. Kolin kansallispuiston luontokeskus Ukko siirtyy niin ikään Metsähallitukselle. Hotelli Kolin ja sen laskettelurinteiden vuokrasopimukset jatkuvat ja siirtyvät Metsähallitukselle. Kansallispuistoa kehitetään jatkossakin tiiviissä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

Mallan luonnonpuiston kasvillisuus Enontekiön kunnassa Käsivarressa on rehevää ja siellä viihtyvät lukuisat harvinaiset kasvi- ja perhoslajit. Luonnonpuistossa, jonka tehtävänä on palvella ensisijaisesti luonnonsuojelua ja tutkimusta, saa liikkua kesäaikaan merkittyä polkua pitkin ja talvella hiihtää vapaasti. Mallan luonnonpuisto on maamme ainoa luonnonsuojelualue, jossa porojen laidunnus ei ole sallittua. Mallalle suuntaavia retkeilijöitä opastetaan edelleen Metsähallituksen Kilpisjärven luontotuvalla.

Punkaharjun luonnonsuojelualue Punkaharjun kunnassa on myös yksi maamme kansallismaisemista. Luonnonsuojelualueen tavoitteena on säilyttää Puruveden ja Pihlajaveden välinen harjumuodostuma, joka on geologisesti ja maisemaltaan arvokas alue myös matkailun kannalta. Luonnonsuojelualueen ja Punkaharjun tutkimusmetsien virkistyskäyttöä reitistöineen ja palvelurakenteineen kehitetään yhteistyössä alueen matkailutoimijoiden kanssa.

Muut Metsähallitukselle siirtyvät luonnonsuojelualueet ovat Vesijaoen luonnonpuisto Padasjoella, Saanan luonnonsuojelualue Enontekiöllä, Solbölen ja Knopön lehtojensuojelualue Tammisaaressa, Liimanninkosken lehtojensuojelualue Muhoksella, Kaihuanvaaran lehtojensuojelualue Rovaniemellä, luonnonsuojelualueet Ilveskallio Lapinjärvellä, Matolammi Jämsässä ja Elämänmäki Vilppulassa. Näillä alueilla jatketaan tutkimustoimintaa edelleenkin.

Vuoden vaihteessa Metsähallitukselle siirtyi talousmetsiä ja luonnonsuojelualueita myös Maatalouden tutkimuslaitokselta muun muassa Kirmunharjun ja Peiliönsuon luonnonsuojelualueet Jokioisissa ja Laajoen suisto Mietoisissa. Näiden pinta-ala on yhteensä vajaat 2 000 hehtaaria.

Metsähallituksen luontopalvelut hoitaa valtion maiden suojelualueverkostoa, johon kuuluvat kaikki maamme 35 kansallispuistoa ja 19 luonnonpuistoa. Kansallispuistot ovat luonnonsuojelualueita, luonnon nähtävyyksiä, joiden ensisijainen tarkoitus on turvata luonnon monimuotoisuus. Luonnonpuistot palvelevat ensisijaisesti luonnonsuojelua ja tutkimusta.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi