Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 20.12.2007

Metsäntutkimuslaitos vahvistaa Venäjän metsätalouden tutkimusta


MMT Timo Karjalainen nimitettiin kansainvälisen metsätalouden professoriksi

Metsäntutkimuslaitos (Metla) vahvistaa kansainvälistä metsätutkimustaan jatkamalla Venäjän ja itäisen Euroopan siirtymätalousmaiden professorin avaintehtävää seitsemän vuoden määräajaksi. Virkaan nimitettiin tiistaina 18.12. MMT Timo Karjalainen sijoituspaikkana Joensuun toimintayksikkö. Virka on yhteinen Joensuun yliopiston kanssa. Aihealueen tutkimusta on tehty aiemmin yli viisi vuotta Metlan Joensuun yksikössä.

Venäjän vaikutus Suomen metsätalouteen on merkittävä puuhuollossa, investoinneissa, kilpailijana ja kasvavana markkina-alueena. Euroopan unionin laajentuminen itäisiin siirtymätalousmaihin kohti täyttä integraatiota on osaksi taloudellinen ja jatkuu useita vuosikymmeniä. Myös tämä muutos vaikuttaa Suomen metsäsektoriin.

Metlan tavoitteena on olla ensisijainen tiedontuottaja ja -välittäjä Venäjän sekä Keski- ja Itä-Euroopan maiden metsätaloudesta Suomessa. Tätä silmälläpitäen tutkimus kohdistuu metsätalouden ja metsäsektorin muutoksiin näissä maissa. Muutoksia tarkastellaan erityisesti Suomen metsäsektorin näkökulmasta. Tiedonvälityksessä keskeinen väline on maiden metsätietopalvelu (www.idanmetsatieto.info), jota jatkuvasti päivitetään ja ylläpidetään.

Professori Timo Karjalaisella on laaja kokemus tutkimuksesta ja kansainvälisestä metsätaloudesta. Hän on toiminut aiemmin tutkijana Joensuun yliopistossa ja Euroopan metsäinstituutissa, sekä osallistunut lukuisiin kansainvälisiin metsäasioiden neuvotteluprosesseihin ja tutkimushankkeisiin. Karjalainen toimi myös yhtenä johtavana kirjoittajana hallitusten välisen ilmastopaneelin (IPCC) raportissa. IPCC:n työlle annettiin syksyllä 2007 Nobel-palkinto yhdessä Yhdysvaltain entisen varapresidentti Al Goren kanssa. Metlassa toimiessaan Karjalainen on luonut monitahoisen verkoston Venäjän eri tutkimuslaitoksiin ja yliopistoihin sekä Venäjällä toimiviin suomalaisiin metsäyrityksiin ja metsäalan organisaatioihin.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi