Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 19.12.2007

MELA2007-ohjelmisto julkistettu

Metsäntutkimuslaitos (Metla) on julkaissut uuden version MELA-metsäsuunnitteluohjelmistosta. MELA2007-ohjelmiston uusien ominaisuuksien avulla voidaan tuottaa päätöksenteon tueksi entistä yksityiskohtaisempaa tietoa metsävarojen käyttömahdollisuuksista muuttuvassa taloudellisessa ympäristössä.

MELA2007-ohjelmistoon on liitetty uutena ominaisuutena mahdollisuus soveltaa kausittain muuttuvia raakapuun hintoja ja työlajeittaisia kustannuksia. Tämä mahdollistaa muun muassa hakkuiden ajoittumisen tarkastelun erilaisiin hintaennusteisiin perustuen. Ohjelmistoon on lisätty myös verot ja kestävän metsätalouden rahoituslain mukaiset puunkasvatuksen tuet, joilla on merkitystä yksityisten metsänomistajien päätöksenteossa.

MELA-ohjelmistoon liittyvää tulostustusta on edelleen kehitetty. Puustotunnukset voidaan luokitella entistä tarkemmin puulajin, läpimitan ja kasvupaikan suhteen. Sillä on merkitystä erityisesti tuotannon suunnittelussa ja sen käytännön totetuksessa. Versiouudistuksen yhteydessä Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion uusimmat vuoden 2006 metsänhoitosuositukset korvaavat aiemmat MELA2005-ohjelmistossa olleet vuoden 2001 suositukset. Metsien käsittelyä ei ole ohjelmistossa kuitenkaan kiinteästi sidottu metsänhoitosuosituksiin, vaan metsien käsittelyohjeet ovat edelleenkin käyttäjän vapaasti määritettävissä.

MELA on Suomen oloihin kehitetty metsätalouden analyysi- ja suunnitteluohjelmisto, jonka ensimmäinen versio liittyi Talousneuvoston Metsä 2000 -ohjelman laadintaan. Sittemmin MELA-ohjelmistoa on sovellettu Kansallista metsäohjelmaa 2010 ja 2015 sekä alueellisia metsäohjelmia laadittaessa. Valtakunnallisten ja alueellisten tarkastelujen lisäksi MELA-ohjelmisto on käytössä suurimmissa metsäteollisuusyhtiöissä, yksityismetsätalouden edistämisorganisaatioissa ja oppilaitoksissa.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi