Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 18.12.2007

Metsäntutkimuslaitoksen johtokunta vahvisti linjauksen

Kuultuaan henkilöstöjärjestojen näkökannat Metsäntutkimuslaitoksen johtokunta on tänään vahvistanut 27.11.2007 tekemänsä linjauksen toimenpiteistä Metsäntutkimuslaitoksen kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten parantamiseksi 2008-2011. Henkilöstön edustaja jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

Toimenpiteistä keskeisimpiä on rakenteellinen uudistus, jossa toimintoja keskitetään nykyiseltä yhdeksältä paikkakunnalta kuudelle. Samalla tutkimuslaitoksen kaikki toiminnot arvioidaan ja niitä tehostetaan.

Toimenpiteillä kasvatetaan jäljelle jäävien yksiköiden tutkimuksen kriittistä massaa, kevennetään kulurakennetta ja infrastruktuurin kustannuksia sekä keskitetään resursseja ydintoimintoihin.

Lopullisen päätöksen asiasta tekee Maa- ja metsätalousministeriö.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi