Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 11.12.2007

Luontomatkailun professuurille uusi viisivuotiskausi

Metsäntutkimuslaitos, Metsähallitus ja Lapin yliopisto ovat allekirjoittaneet sopimuksen luontomatkailun yhteisprofessuurin jatkamisesta viidellä vuodella 1. helmikuuta 2008 alkaen. Professuuri perustettiin vuoden 2002 alussa, ja se on alansa ainoa professuuri Suomessa.

Luontomatkailun professuuri on perustettu Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) aloitteesta. Metlan tavoitteena on viran perustamisen kautta tuottaa tietoa etenkin metsäluonnosta, metsien eri käyttömuodoista ja niiden yhteensovittamisesta sekä hyödyntämisestä. Professuurin avulla pyritään vastaamaan myös yhteiskunnan aluepoliittisiin kehitystarpeisiin.

Luontomatkailun professori tekee tieteenalansa tutkimusta ja osallistuu alan kehittämiseen. Viran alaksi on määritelty luontomatkailun ja metsien muiden käyttömuotojen väliset ristiriidat ja niiden yhteensovittaminen, metsäluontoon perustuvan matkailun, virkistyskäytön ja aluetaloudellisten vaikutusten suunnittelu, tutkiminen ja kehittäminen sekä kestävä luontomatkailu.

Luontomatkailun professori osallistuu tutkijoiden tieteelliseen ohjaamiseen ja tutkijakoulutukseen sekä antaa opetusta Lapin yliopistossa. Lisäksi professori koordinoi Metlan, Metsähallituksen ja Lapin yliopiston välistä tutkimusyhteistyötä, edistää ulkopuolisten resurssien hankintaa sekä tutkimustulosten käytäntöön vientiä.

– Viran hoitaja on vastannut Lapin yliopistossa perus-, aine- ja syventävistä opinnoista sekä luontomatkailun jatkokoulutuksesta. Professuurin ensimmäisen viisivuotiskauden aikana opetus on vakiinnutettu ja suuntautumisvaihtoehtoon on luotu selkeä ja vetovoimainen profiili, Lapin yliopiston kauppatieteiden ja matkailun tiedekunnan dekaani Jari Stenvall sanoo.

Metsähallitus, joka on alusta alkaen ollut rahoittamassa luontomatkailuun keskittyvää professuuria, haluaa jatkossakin olla mahdollistamassa luontomatkailun korkeatasoisen tutkimustoiminnan jatkumista Lapissa. Kehitysjohtaja Tapio Pouta Metsähallituksesta pitää rahoittajan roolia luontevana, onhan Metsähallitus Pohjois- ja Itä-Suomen suurena maanhaltijana sekä keskeinen luontomatkailun edellytysten kehittäjä että yksi alan suurimmista toimijoista.

– Tutkimus on parantanut yhteistyötämme Lapin yliopiston ja Metsäntutkimuslaitoksen kanssa sekä auttanut meitä toimintaympäristön hahmottamisessa. Olemme myös saaneet käytännön työkaluja esimerkiksi kansallispuistojen hoidon ja käytön suunnitteluun, minkä lisäksi myös liiketoimintatulosalueemme kuten Villi Pohjola ovat hyötyneet alan tutkimuksesta, muistuttaa kehitysjohtaja Pouta.

Professuuria hoitaa tällä hetkellä maatalous- ja metsätieteiden tohtori Liisa Tyrväinen. Uusi viisivuotiskausi tulee haettavaksi ja täytettäväksi Metsäntutkimuslaitosta koskevien professorin virantäyttösääntöjen mukaisesti. Viran sijoituspaikkana on Metlan Rovaniemen toimintayksikkö.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi