Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 10.12.2007

Maanmuokkausopas metsänuudistajille ilmestynyt

Maanmuokkaus on yksi avaintekijä hyvän uudistamistuloksen varmistamisessa. Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) julkaisemaan uuteen opaskirjaan on koottu tietoa metsämaan muokkausmenetelmän valintaperusteista ja hyvän muokkausjäljen tuntomerkeistä. Oppaan avulla metsäammattilaisten ja maanmuokkaajien on helpompi valita kullekin puulajille ja kasvupaikalle soveltuvin muokkausmenetelmä ja tehdä muokkaus mahdollisimman hyvin.

Oppaassa esitellään lyhyesti metsämaan rakenne sekä kangas- että turvemailla. Kirjassa opastetaan maalajitteiden tunnistamiseen, annetaan tietoa raekoostumuksen vaikutuksesta kangasmaiden ominaisuuksiin, turvelajien ominaisuuksista sekä maaperän ominaisuuksista maanmuokkauksen kannalta. Oppaassa käydään läpi myös maankunnostuksen tavoitteita sekä niitä metsänhoidollisia tekijöitä, joihin maanmuokkauksella pyritään vaikuttamaan.

Oppaassa esitellään kuvin laikku-, kääntö-, navero- ja ojitusmätästys sekä äestys, laikutus ja säätöauraus (vaotus) ja hyvän muokkausjäljen tuntomerkit esitellyissä menetelmissä. Lisäksi kerrotaan, millaisille kasvupaikoille kukin menetelmä soveltuu ja annetaan ohjeita muokkausjäljen laadunvarmistamisesta ja ympäristöasioiden huomioimisesta maanmuokkauksessa.

Julkaisu: Luoranen, J., Saksa, T., Finér, L. & Tamminen, P. 2007. Metsämaan muokkausopas. Metsäntutkimuslaitos, Suonenjoen yksikkö. Gummerus kirjapaino, Jyväskylä. 75 s.

Julkaisua myyvät:

Lisätietoja:

 


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi