Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 27.11.2007

Kutsu seminaariin

Venäjän metsäsektori muutoksen kourissa

Venäjän metsäsektori on tärkeässä käännekohdassa. Uuden metsälain toimeenpano on alkanut. Vaikka tieto Venäjän metsäsektorin kehityksestä on lisääntynyt, tulevaisuuteen sisältyy edelleen suurta epävarmuutta.

Rakennemuutosten jatkuminen Venäjällä ei vaikuta pelkästään kehitykseen maan rajojen sisällä, vaan maan valtavien metsävarojen vuoksi vaikutus ulottuu maailmanmarkkinoihin, kauppavirtoihin ja metsäteollisuuden globaaleihin ratkaisuihin ja siis myös Suomeen.

Metsäntutkimuslaitoksen vetämässä tutkimushankkeessa Kohti edistyvää metsäsektoria Luoteis-Venäjällä on tutkittu Venäjän metsäsektorin muutoksia ja kehitystä. Tutkimustiedon avulla Suomen metsäsektori pystyy paremmin varautumaan ja sopeutumaan toimintaympäristössään tapahtuviin muutoksiin. Tiedon toivotaan myös auttavan Venäjän metsäsektoria kestävään kehitykseen. Tutkimuksen avulla on voitu siirtyä mielikuvista astetta konkreettisemmalle tiedon tasolle Venäjän metsäsektorin tuntemuksessa.

Huomenna keskiviikkona 28. marraskuuta klo 9.00-12.30 pidetään Helsingissä Suomen Akatemian juhlasalissa, Vilhovuorenkatu 6, tutkimushankkeen loppuseminaari, jossa esitellään hankkeen päätulokset. Media on tervetullut. Seminaarin jälkeen medialla on mahdollisuus esittää kysymyksiä tutkijoille.

Siis: Miten uusi metsälaki vaikuttaa Venäjän metsäsektorin toimintaan käytännössä? Entä suomalaisiin toimijoihin? Miten raakapuun tuonnin supistuminen vaikuttaa työllisyyteen Suomessa? Millainen on Venäjän metsien tila, entä niiden hyödyntämsen näkymät? Kysymyksiä riittää.

Tulokset tullaan julkaisemaan Metlan työraportteja -sarjassa. Huomisessa seminaarissa on jaossa ennakkotiivistelmä tuloksista.

Tutkimus oli 4-vuotinen ja siihen osallistui yli 50 tutkijaa 12 organisaatiosta Suomesta ja Venäjältä. Tutkimuksen rahoittivat Suomen Akatemian Muuttuva Venäjä -tutkimusohjelma, MMM ja partnerit.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi