Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 27.11.2007

Metsäntutkimuslaitoksen kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten turvaaminen

Metsäntutkimuslaitoksen johtokunta on tänään yksimielisesti päättänyt toimenpiteistä Metlan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten parantamiseksi 2008–2011. Osa niistä on erittäin kipeitä ja Metlan historiassa poikkeuksellisia. Uudistusten avulla Metla turvaa tutkimuksen toimintaedellytykset tilanteessa, jossa rahoitus jatkuvasti kiristyy. Näillä ja aiemmin päätetyillä toimenpiteillä arvioidaan saavutettavan kokonaisuudessaan noin 6–7 miljoonan euron ja 154 htv:n vuotuiset säästöt vuoteen 2012 mennessä.

Johtokunta päätti esittää ministeriön vahvistettavaksi, että:

 1. Nykyisistä yhdeksästä toimintayksiköstä muodostetaan 1.1.2010 neljä alueyksikköä: Etelä-Suomi hallinnollisena keskuksena Vantaa, Länsi-Suomi hallinnollisena keskuksena Parkano, Pohjois-Suomi hallinnollisena keskuksena Rovaniemi sekä Itä-Suomi hallinnollisena keskuksena Joensuu. Kannuksen, Kolarin ja Punkaharjun toimintayksiköistä siirretään Metlan strategian toteuttamisen ja tehtävien kannalta tärkeät toiminnot jäljelle jääviin pääkaupunkiseudun ulkopuolisiin yksiköihin. Samalla Metla luopuu Kannuksen, Kolarin, Punkaharjun ja Solbölen kiinteistöistä.

  Kannuksen, Kolarin ja Punkaharjun henkilöstölle tarjotaan joko nykyisiä tai uusia tehtäviä Metlan muissa pääkaupunkiseudun ulkopuolisissa yksiköissä. Alueyksikköuudistuksen yhteydessä Metla uudelleen sijoittaa noin 50 henkilöä valtionhallinnon ohjeistuksen mukaisesti. Uudelleen sijoitettavia tulee avustamaan Metlan muutosturvatyöryhmä.

  Uudistuksen yhteydessä turvataan tutkimuksen tarvitsema strategisesti välttämätön infrastruktuuri, esimerkiksi tarvittavat erikoiskasvihuoneet tai laboratoriotilat.

  Uusille alueyksiköille määritellään osaamisprofiilit ja selkeät toiminnalliset tehtäväkokonaisuudet. Tätä varten tullaan asettamaan erillinen työryhmä.

  Toimenpiteillä kasvatetaan jäljelle jäävien yksiköiden tutkimuksen kriittistä massaa, kevennetään kulurakennetta ja infrastruktuurin kustannuksia sekä keskitetään resursseja ydintoimintoihin.

 2. Luontaisen poistuman kautta vapautuvista viroista jätetään täyttämättä noin 60 %. Rekrytoinnilla tervehdytetään Metlan ikärakennetta, kehitetään osaamista strategian mukaisesti ja vahvistetaan pääkaupunkiseudun ulkopuolisia yksiköitä siirtämällä osa pääkaupunkiseudulta vapautuvista viroista muihin yksiköihin. Osaamista vahvistetaan myös strategisten kumppanuuksien avulla.

 3. Tutkimuksen tukipalvelut ja keskusyksikön toiminnot arvioidaan ja tarvittaessa organisoidaan uudelleen. Vantaan Jokiniemessä tiedelaboratorioiden ja keskuslaboratorion toiminnot yhdistetään. Lisäksi hyödynnetään hallinnonalan laboratorioyhteistyötä.

Johtokunta uskoo, että nämä toimet ovat välttämättömiä ja riittäviä turvaamaan Metlan tutkimustoiminnan kilpailukyvyn ja toimintaedellytykset pitkällä aikavälillä.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi