Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 23.11.2007

Punkaharju valittu edustamaan pohjoista havumetsävyöhykettä Euroopan laajuiseen tutkimusmetsäverkostoon

Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) Punkaharjun tutkimusmetsäalue on valittu yhdeksi seitsemästä intensiivisen metsäntutkimuksen kohteista Euroopassa (Intensive Study Site of the EVOLTREE Network of Excellence). Punkaharju edustaa verkostossa pohjoista havumetsävyöhykettä. Muut kohteet sijaitsevat Puolassa, Saksassa, Sveitsissä ja Ranskassa. Intensiivisen metsäntutkimuksen kohteisiin on tarkoitus keskittää mahdollisimman paljon eri puolilla Eurooppaa tehtävää metsien ja puiden sopeutumista muuttuviin ilmasto-oloihin selvittävää metsägeneettistä tutkimusta.

Intensiivisen tutkimuksen kohteet (ISS) ovat osa suurta EVOLTREE-nimistä tutkimusverkkohanketta, jonka tavoitteena on koota yhteen Euroopan metsäntutkimuksen infrastruktuuri, osaaminen ja metsissä olemassa oleva tai niistä hyödynnettävissä oleva tieto. Hankkeessa on mukana 44 tutkimusorganisaatiota 15 Euroopan maasta.

Metlan Punkaharjun tutkimusalue ja tutkimusyksikkö valittiin ISS-kohteeksi, koska Punkaharjulla on monipuoliset tutkimusmetsät vanhoista luonnonmetsistä vieraiden puulajien koeviljelmiin ja alkuperäkokeisiin sekä pitkät aikasarjat mitattua tietoa puiden lisääntymisestä ja kasvusta. Lisäksi alueella on jo pitkään seurattu ilmakehän epäpuhtauksien leviämistä metsiin ja siellä on yli sata vuotta toiminnassa ollut Ilmatieteen laitoksen sääasema. Punkaharjun vahvuutena on myös tutkimusmetsien välittömässä läheisyydessä työskentelevä osaava henkilöstö ja monet tutkimuksessa tarpeelliset tilat ja laitteet (muun muassa laboratoriot, kasvihuoneet, nostolaitteet ja siemenkaristamo).

Punkaharjulla on erinomaiset edellytykset tarjota monipuolisella tavalla sitä, mitä ISS-metsien tutkimuskohteille on asetettu tavoitteiksi. ISS-kohteista pyritään luomaan tutkimusmetsäkohteiden verkko pitkäaikaisia metsien evoluutiota ja puiden sopeutumista koskevia tutkimuksia varten. Kohteissa seurataan metsien populaatiodynamiikkaa ja eri eliölajien, lähinnä sienten ja hyönteisten, sekä puiden välisiä vuorovaikutussuhteita. ISS-kohteiden on tarkoitus toimia myös koulutus- ja harjoittelupaikkoina ja levittää metsiä koskevaa tietoa.

EVOLTREE-hankkeen tutkijat aloittivat Punkaharjun tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämisen ISS-kohteena jo tänä syksynä. Punkaharjun tutkimusalueen luonnonmänniköistä Punkaharjun Vuoriniemestä ja Kerimäen Mäkrästä on kerätty käpyjä ja neulasia 500 männystä. Siemen- ja neulasnäytteitä kerätään aineistoksi populaatiogeneettisiin tutkimuksiin, joiden yhteisenä tavoitteena on selvittää, miten mänty reagoi ilmaston muutokseen. Näitä tutkimuksia johtavat professori Katri Kärkkäinen Metlasta ja professori Outi Savolainen Oulun yliopistosta. Punkaharjulla näytteiden keruussa on mukana kaikkiaan kymmenen henkilöä, joista osa on Metlan ulkopuolelta palkattuja. Työt rahoitetaan kokonaan EU:lta saatavilla tutkimusrahoilla.

EVOLTREEn ISS järjesti 14.–16.11. kokouksen Birmensdorfissa, Sveitsissä. Metlaa kokouksessa edustivat MMT Egbert Beuker ja Mti Leena Yrjänä. Kokouksessa sovittiin, että ISS-kohteista aletaan rakentaa tietokantaa, jolloin näiden alueiden metsistä kerätty tieto olisi mahdollisimman laajan tutkijayhteisön käytettävissä. Lisäksi kokouksessa tehtiin linjaus, että EVOLTREE-hankkeesta rahoitetaan vain niitä tutkimuksia, jotka hyödyntävät ISS-kohteita. Ainakin Saksasta ja Sveitsistä on Punkaharjulle tulossa tutkijoita aloittamaan tutkimuksiaan jo ensi keväänä.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi