Metsäntutkimuslaitos
Kutsu 20.11.2007

EU:n metsien seurannat ja niiden tulevaisuus -seminaari

Aika: torstai 22.11.2007 klo 8.30–13.15
Paikka: Diana-auditorio (Erottajankatu 5, Helsinki)

Forest Focus -metsienseurantaohjelman päätösseminaarissa "EU:n metsien seurannat ja niiden tulevaisuus" esitellään Euroopan metsien terveydentilan seurannasta saatuja keskeisiä tuloksia. Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) järjestämässä seminaarissa arvioidaan, mitä annettavaa terveydentilan seurannalla on ajankohtaisiin ympäristökysymyksiin, kuten ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden suojeluun.

Seminaarissa pohditaan metsien seurannan tarpeellisuutta, tulevaisuutta ja kehitystarpeita sekä keskustellaan sektoritutkimuslaitosten ja muiden viranomaisten välisestä yhteistyöstä metsäekosysteemin seurantaan liittyen.

Suomi on vuodesta 1985 lähtien osallistunut yleiseurooppalaiseen metsien terveydentilan seurantaohjelmaan (ICP Forests). Ohjelma perustuu kansainväliseen ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan sopimukseen.

Forest Focus -ohjelman tavoitteena on ollut seurata pitkällä aikavälillä Euroopan metsien terveydentilaa ja metsäekosysteemien vastetta erilaisiin stressitekijöihin, erityisesti ilmansaasteisiin. Järjestelmän täydentämiseksi on kehitetty uusia menetelmiä, jotka liittyvät hiilen sitomisen, biologisen monimuotoisuuden ja ilmastonmuutoksen seurantaan. Uusia haasteita seurantaohjelmalle ovat asettaneet Euroopan yhteisen maaperästrategian luominen ja metsien suojavaikutuksiin liittyvät kysymykset. Ohjelman kokonaisvastuu Suomessa on Metlalla.

EU:n viranomaistoiminta metsienseurannassa on varsinaisesti loppunut, mutta seurantaa tullaan jatkamaan ICP-Forests -ohjelman puitteissa.

Katso seminaarin ohjelma

 

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi