Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 16.11.2007

Väitös: Portfoliojohtaminen ja metsänomistamisen kilpailukyky

Kauppatieteiden tohtori Markku Penttisen liiketaloudellisen metsäekonomian alaan kuuluva väitöskirja tarkastetaan tänään Joensuun yliopistossa. Väitöksessään Penttinen tarkastelee metsätalouden kannattavuutta sijoittajan näkökulmasta tavoitteenaan käytännön tutkimustulosten tuottaminen metsätalouden tarpeisiin sekä käytäntöä palveleva tuotekehitys. Penttinen toimii Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) erikoistutkijana.

Julkaisu: Penttinen, Markku 2007. Portfolio management and the competitiveness of forest ownership. Dissertationes Forestales 43.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi