Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 16.11.2007

Väitös: Country-scale carbon accounting of the vegetation and mineral soils of Finland

FM Mikko Peltoniemi väittelee tänään Helsingin yliopistossa systemaattis-ekologisesta kasvitieteestä aiheenaan Country-scale carbon accounting of the vegetation and mineral soils of Finland.

Väitöskirjassa ja siihen kuuluvissa osajulkaisuissa kehitettiin menetelmää Suomen metsien hiilivarastojen laskentaan sekä tarkasteltiin kasvillisuuden ja kangasmaiden maaperän hiilinielujen arvioiden luotettavuutta.

Metsien kasvillisuuden ja maaperän vuotuiset nielut vaihtelevat vuosittain hyvin paljon. Vuotuiset arviot ovat huomattavan epävarmoja ja ne vaikuttavat oleellisesti Suomen koko kasvihuonekaasutaseen luotettavuuteen.

Peltoniemi toteaa väitöksessään, että Suomen metsien nieluja raportoitaessa ja käytettäessä on nykyisin perustellumpaa tukeutua keskiarvoihin, jotka on laskettu useampien vuosien nieluarvioista. Metsien vuotuisia nieluarvioita ja niiden luottamusrajoja voidaan tarkentaa tulevaisuudessa yhdistämällä useampia tietolähteitä ja malleja.

Julkaisu: Peltoniemi, Mikko 2007. Country-scale carbon accounting of the vegetation and mineral soils of Finland. Dissertationes Forestales 50.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi