Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 12.11.2007

MELA Tulospalvelu uudistettu

- alueellista tietoa Suomen metsien tuotanto- ja käyttömahdollisuuksista

Internetissä toimiva Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) MELA Tulospalvelu on uudistettu. Tulospalvelu sisältää alueellista tietoa Suomen metsien tuotanto- ja käyttömahdollisuuksista. Palvelu on ollut käytössä vuodesta 1997 alkaen ja nyt julkaistu versio on järjestyksessä kolmas.

MELA Tulospalvelu on kehitetty muun muassa erilaisten politiikka- ja ohjelmaprosessien sekä puunhankinnan suunnittelutehtävien tietolähteeksi. Uudistuksessa palvelun tietosisältöä laajennettiin ja käytettävyyttä parannettiin. Käyttäjille tarjotaan nyt aiempaa enemmän hakumahdollisuuksia, jotta he voivat entistä helpommin valita omia tarpeitaan vastaavan tuloskokonaisuuden. Tulokset esitetään sekä taulukkoina että graafeina.

MELA Tulospalvelu sisältää tietoja alueellisista hakkuumahdollisuuksista ja hakkuita vastaavasta metsien kehityksestä lähivuosikymmeninä. Uusimmat tulokset perustuvat valtakunnan metsien 10. inventoinnin (VMI10) koeala- ja puutietojen avulla tehtyihin MELA-vaihtoehtolaskelmiin.

MELA Tulospalvelun uudistus liittyy kiinteästi VMI:n uudistuneeseen toimintomalliin, jossa ajantasaiset metsävaratulokset koko maalle ja metsäkeskusten alueille pystytään laskemaan aiempaa tiheämmin. Nyt MELA Tulospalvelu välittää uusimpiin VMI-tietoihin perustuvia tuotanto- ja käyttömahdollisuusarvioita nopeasti ja kustannustehokkaasti metsätalouden toimijoille.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi