Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 9.11.2007

Puu tarjoaa mahdollisuuksia Barentsin alueella

Puu uusiutuvana materiaalina tarjoaa paljon mahdollisuuksia Barentsin alueen ja Pohjois-Euroopan tulevaisuudelle. Se edellyttää kuitenkin suunnitelmallisuutta, tuotekehittelyä ja yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Näistä asioista keskusteltiin Joensuussa 8. marraskuuta pidetyssä Barentsin metsäfoorumissa.

Metsäteollisuuden investointeihin vaikuttavat keskeisesti raaka-aineen turvattu saanti kilpailukykyiseen hintaan, energian ja työvoiman saatavuus, hyvin toimiva logistiikka, tehokas metsäsuunnittelu ja puunhankinta uutta teknologiaa hyödyntäen, puun arvoketjujen jatkuva kehittyminen ja hyvä yhteistyö, sekä alan kehitystä tukeva koulutus ja tutkimus.

Raaka-ainemarkkinat ovat kansainvälistyneet tuotemarkkinoiden tapaan. Investoinnin sijainnin merkitys korostuu. Investoinneille tulee saada myös poliittinen tuki. Rahoituksen saaminen hyville ja elinkelpoisille investoinneille ei ole ongelma. Rahaa löytyy, mutta tarvitaan suunnitelmallisuutta. Bioenergia on suuri haaste. Metsäteollisuuden näkökulmasta ainespuu tulee käyttää tuotteiden valmistukseen. Kilpailua puuraaka-aineesta metsäteollisuuden ja energiakäytön välillä pitää välttää, sillä tuote- ja energiakäytön välillä on vielä huomattava ero arvonlisäyksessä.

Puunkäytön edistämisessä tulee korostaa puun uusiutuvuutta eri käyttökohteissa. Puun käyttöä julkisen sektorin rakentamisessa tulee lisätä. Asiakkaalle arvon luominen voi perustua perinteisten tuotteiden lisäksi tai sijaan teknologiasta tai palvelusta. Tarvitaan systemaattista ja jatkuvaa analyysia siitä, millaisia tuotteita markkinoilla tarvitaan. Valtion ei tulisi asettaa kaupankäynnille esteitä, ja sen olisi turvattava tarvittava rahoitus perus- ja soveltavalle tutkimukselle.

Metsäsuunnittelun kehittämisessä tärkeää on eri toimijoiden välinen yhteistyö, erityisesti metsäsuunnitelmien tekijöiden ja loppukäyttäjien välillä. Tällöin voidaan tehdä räätälöityjä metsäsuunnitelmia eri käyttäjille. Innovaatioden tekemiseen tarvitaan luovia ihmisiä ja luovuuden kulttuuria. On huolehdittava siitä, että innovaatiot johtavat käytännön sovelluksiin. Esimerkiksi palvelu- ja sosiaalisten innovaatioiden avullavoidaan parantaa imagoa.

Työvoiman saatavuutta helpottaisi työn ympärivuotisuus, johon voidaan päästä esimerkiksi yrittäjyyden ja verkostoitumisen avulla. Puheiden sijaan tarvitaan todellinen konkreettinen muutos. Metsäsektorin imagon parantaminen ei saisi olla projektiluonteista, vaan jatkuvaa.

Barentsin alueeseen kuuluu kolmetoista pohjoisinta aluetta Norjasta, Ruotsista, Suomesta ja Luoteis-Venäjältä. Alueen pinta-ala on suuri, se vastaa noin 45 % Euroopan Unionin pinta-alasta, mutta asukkaita alueella on vain noin 6 miljoonaa. Metsät ovat yksi alueen tärkeimmistä luonnonvaroista ja merkittävä myös uusiutuvuutensa vuoksi verrattuna malmi-, kaasu- ja öljyvaroihin.

Barentsin metsäfoorumissa oli osallistujia yrityksistä, hallinnosta sekä rahoitus-, koulutus- ja tutkimuslaitoksista yhteensä lähes 130.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi