Metsäntutkimuslaitos
Lisätietoa tiedotteeseen "Puu tarjoaa mahdollisuuksia Barentsin alueella" 9.11.2007

Barentsin alue

Metsävarat

Barentsin alueen metsien pinta-ala on noin 90 miljoonaa hehtaaria. Se on noin 25 % Euroopan metsäpinta-alasta ja vastaa 60 % Euroopan unionin metsäpinta-alasta. Puuston tilavuus on noin 8 miljardia kuutiometriä, metsien vuotuinen kasvu noin 120 miljoonaa kuutiometriä ja vuotuiset hakkuut noin 50 miljoonaa kuutiometriä. Alueen metsävaroista noin 80 % sijaitsee Luoteis-Venäjällä, mutta hakkuista noin puolet tehdään Ruotsissa ja Suomessa. Tämä kuvastaa selviä eroja alueen sisällä metsävarojen käytössä.

Metsiin ja metsäteollisuuteen liittyvä yritystoiminta edistää Barentsin kestävää kehitystä ja hyvinvointia. Merkittävä osa alueen asukkaista onkin riippuvaisia metsäsektorista ja sen tarjoamista työpaikoista, metsänomistuksesta ja metsiin liittyvästä elämäntavasta. Metsien monikäyttö on monipuolista ja tärkeää. Alueella sijaitsee myös merkittäviä luonnonsuojelualueita.

Metsäteollisuus

Barentsin alue tuottaa vuosittain yli 8 miljoonaa kuutiometriä havusahatavaraa, yli 6 miljoonaa tonnia paperia, sekä paljon muita metsäteollisuuden tuotteita. Osa sahatavarasta jalostetaan alueen talo-, huonekalu- ja puusepäntehtaissa lopputuotteiksi. Alueella on maailman mittakaavassakin merkittävää säkki- ja voimapaperin, korkealaatuisen päällystetyn puuvapaan paperin sekä toimistopaperin valmistusta. Vaikka alueella toimii suuria metsäteollisuuskonserneja, on siellä toimivilla mekaanisen metsäteollisuuden pienillä ja keskisuurilla yrityksillä, mukaan lukien palvelu- ja teknologiayritykset, tärkeä merkitys elinkeinotoiminnassa.

Huomattavista metsävaroista huolimatta Barentsin sijainti on haasteellinen metsäteollisuuden kannalta. Suurin osa metsäteollisuuden tuotteista viedään Euroopan ja maailman markkinoille. Sijainnista johtuen alueella tulee olla etuja, esimerkiksi tuotantokustannusten tulee olla kilpailukykyiset, puuraaka-ainetta olla saatavilla riittävästi kilpailukykyiseen hintaan ja kuljetusverkoston on oltava hyvässä kunnossa. Osaavaa ja ammattitaitoista työvoimaa, yrittäjiä sekä tutkimusta tarvitaan puun arvoketjujen eri vaiheisiin.

 

Takaisin tiedotteeseen


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi