Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 8.11.2007

Myyräkannat vahvassa nousussa

Myyräkannat ovat vahvassa nousussa eteläisessä Suomessa. Pohjois-Suomessa myyriä on paikoin erittäin runsaasti. Runsaslukuisin myyrälaji napapiirin eteläpuolella on tällä hetkellä metsämyyrä, mutta myös peltomyyräkannat ovat monin paikoin elpyneet. Runsaat metsämyyräkannat voivat johtaa havupuiden latvatuhoihin ja myyräkuumetapausten lisääntymiseen tulevana talvena.

Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) myyräseurannat osoittavat, että myyräkannat ovat kevään 2006 romahduksen jälkeen toipuneet odotetusti ja ovat vahvassa nousussa napapiirin eteläpuolella (kts. kartta). Eteläisessä Suomessa varsinkin metsämyyrät ovat lisääntyneet tehokkaasti viime kesän aikana. Peltomyyriäkin tavataan paikka paikoin jo runsaasti, mutta selvästi metsämyyriä vähemmän. Perämeren pohjukan ympäristössä ja Etelä-Kainuussa myyräkannat ovat laskeneet alhaisiin tiheyksiin viime kevääseen verrattuna. Lapin myyräkannat ovat tällä hetkellä keskimääräistä vahvemmat. Myös sopuleita on loppukesää kohti tavattu runsain määrin pohjoisimmassa Suomessa.

On odotettavissa, että maan eteläpuoliskon myyräkannat jatkavat kasvuaan myös ensi kesän aikana. Tällöin seuraava kannanvaihtelun huippuvaihe ajoittuu syksylle 2008.

Runsaat myyräkannat lisäävät merkittävästi vakavien taimituhojen riskiä. Metsämyyrät kaluavat havupuiden taimien latvasilmuja ja -oksia talvella lumihangen yläpuolella, mikä aiheuttaa puille laatutappioita. Peltomyyrät puolestaan kaluavat tai katkovat useimpien puulajien taimia talvella lumihangen sisällä aiheuttaen usein taimen kuoleman. Metsämyyrätuhoja voi ehkäistä ruiskutettavilla hirvien karkoteaineilla ja peltomyyrätuhoja heinäntorjunnalla, taimisuojilla tai uudistustoimien oikeaoppisella ajoittamisella.

Tämän hetken myyrätilanne ennakoi jonkin verran taimituhoja talvelle 2007–2008. Etenkin metsämyyrät saattavat paikoitellen vaurioittaa havupuiden latvoja. Myös joitain peltomyyrätuhoja tulee todennäköisesti esiintymään paikka paikoin. Metsäalan käytännön toimijoiden on uudistamistoimia suunnitellessaan syytä muistaa, että myyrätuhoriski on talvella 2008–2009 erittäin suuri valtaosassa Suomea.

Vahvat metsämyyräkannat suurimmassa osassa Suomea lisäävät riskiä sairastua myyräkuumeeseen loppusyksyn ja tulevan talven aikana. Myyräkuumeen aiheuttaa metsämyyrien kantama ja levittämä Puumala-virus, joka tarttuu ihmisiin hengitysteitse metsämyyrien eritteiden saastuttaman pölyn välityksellä. Tartunta saadaan yleensä kuivissa ulkotiloissa, kuten puuliitereissä, joihin metsämyyrät syksyisin hakeutuvat. Tehokkaita keinoja taudin karttamiseksi ovat työskentelyn välttäminen pölyävissä tiloissa sekä metsämyyrien torjunta ihmisasutuksista.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi