Metsäntutkimuslaitos

Kutsu 5.11.2007

Kutsu tiedotustilaisuuteen:

Barentsin metsäfoorumi "Metsäsektorin investointiedellytykset Pohjois-Euroopassa"

Aika: Torstai 8.11. klo 12.30–13.00
Paikka: Joensuun tiedepuisto, Louhela-sali

Metsäntutkimuslaitos (Metla) kutsuu Teidät tiedotustilaisuuteen, jossa esitellään Joensuun Tiedepuistolla 8.11. järjestettävän Barentsin metsäfoorumin "Metsäsektorin investointiedellytykset Pohjois-Euroopassa" tuloksia.

Foorumin tavoitteena on keskustella siitä, miten metsäsektorin kehitys voitaisiin turvata Barentsin alueella (Venäjä, Suomi, Ruotsi, Norja) pohjoisten seutujen hyvinvoinnin ja toimeentulon lisäämiseksi. Tuotannon ja osaamisen siirtyminen muualle globalisaation seurauksena on konkreettinen uhka varsinkin Skandinavian pohjoisosille, kun taas Venäjällä haasteena on toimintaympäristön kehittäminen investoijien kannalta houkuttelevaksi. Foorumissa metsäsektorin investointiedellytysten turvaamista käsitellään laajasti puun arvoketjun, metsäsuunnittelun ja puunhankinnan kehittämisen sekä tutkimukselle ja koulutukselle asetettavien vaatimusten kautta. Puhujiksi on kutsuttu laaja joukko metsäsektorin toimijoita Pohjoismaista ja Venäjältä.

Foorumin kohderyhmänä ovat Barentsin alueen metsäsektorin yritykset ja organisaatiot, viranomaiset sekä oppi- ja tutkimuslaitokset. Foorumi on osa Barentsin metsäsektorityöryhmän toimintaa. Metsäsektorityöryhmä on Barentsin Euro-Arktisen neuvoston Taloustyöryhmän alainen toimintaryhmä. Seminaarin järjestäjinä toimivat Metsäntutkimuslaitoksen Joensuun yksikkö, Joensuun yliopisto, Joensuun seudun kehittämisyhtiö Josek Oy, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Metsäkeskus Pohjois-Karjala. Metsäretkeilyn (9.11.) järjestelyihin osallistuu myös Stora Enso.

Foorumin iltapäiväsessioiden päätteeksi järjestetään lyhyt seminaarin loppupäätelmien esittelytilaisuus Louhela-salissa to 8.11. klo. 18.00–18.15.

Barents Forest Forumin ohjelma

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi