Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 23.10.2007

Metsäntutkimuslaitos 90 vuotta

Metsäntutkimuslaitos (Metla) täyttää keskiviikkona 24.10.2007 90 vuotta. Laitos viettää merkkipäiväänsä työn merkeissä.

Metsäntutkimuslaitoksen perustamisessa suurta roolia näytteli suontutkija, metsäkonduktööri, dosentti, sittemmin metsänhoitotieteen professori, metsähallituksen pääjohtaja, kolmen hallituksen pääministeri A.K. Cajander, joka yhä tunnetaan maailmalla nimeään kantavan kenttä- ja pohjakerroksen kasvilajistoon perustuvan metsätyyppiluokituksen isänä.

Cajander sai 1906 metsähallituksen esityksestä Suomen Suuriruhtinaskunnan senaatilta tehtäväksi tutustua metsäopetukseen ja metsäntutkimuksen organisaatioihin ulkomailla. Hänen vuoden mittainen matkansa ulottui Saksaan, Ranskaan, Itävaltaan, Unkariin, Sveitsiin, Tanskaan ja Ruotsiin.

Raportin johdosta senaatti asetti 22.4.1909 komitean "valmistelemaan seikkaperäiset ja asian vaatimat ehdotukset metsätieteellisen koelaitoksen perustamista varten". Komitean mietinnössä 1913 ehdotettiin metsätieteellisen koelaitoksen perustamista ja esitettiin, että sille siirrettäisiin valtion hallinnassa olevat luonnon- ja kansallispuistot sekä erityisiä luonnonvaroja omaavat alueet.

Metsätieteellinen koelaitos perustettiin asetuksella lokakuussa 1917 keskellä Venäjän vallankumousvuoden dramaattisia tapahtumia. Suomen itsenäistyminen suurine hallinnollisine muutoksineen viivytti laitoksen toiminnan käynnistymistä seuraavaan kesään. Toimintansa laitos aloitti 1. heinäkuuta 1918.

Vuosina 1922-28 siirrettiin Metsätieteellisen koelaitoksen hallintaan erilaisia metsiä eri ilmastovyöhykkeiltä kautta maan. Niissä aloitettiin laaja koetoiminta, jonka ansiosta Suomella on käytettävissään eräät maailman pitkäikäisimmistä koesarjoista, joiden hyöty saattaa nousta arvaamattoman suureksi nyt 2000-luvulla, kun tarvitaan vertailuaineistoja mm. ilmastonmuutoksen tutkimusta varten.

Vuonna 1929 Metsätieteellinen koelaitos siirrettiin lailla metsähallituksen valvonnasta itsenäiseksi tutkimuslaitokseksi suoraan maa- ja metsätalousministeriön alaisuuteen.

Sittemmin Metsäntutkimuslaitokseksi nimensä muuttanut tutkimuslaitos rakensi kattavan tutkimusasemien verkon, johon tällä hetkellä kuuluu yhdeksän tutkimusyksikköä eri puolilla maata.

Yksiköt toimivat läheisessä yhteistyössä yliopistojen kanssa ja myös kansainväliset suhteet muihin metsäntutkimusorganosaatioihin ovat vilkkaat.

Metlan tutkijoiden tekemä strateginen perustutkimus ja soveltava tutkimus on ollut laajaa ja siten fokusoitunutta, että sillä on ollut suuri vaikutus metsäalan hyvään menestykseen Suomessa. Tätä työtä Metlassa tekee tällä hetkellä noin 350 tutkijaa.

Metla on nyt yksi maailman arvostetuimmista metsäntutkimusorganisaatioista. Metlaisia on jatkuvasti luottamustehtävissä alan kansainvälisissä järjestöissä. Esimerkiksi professori Risto Seppälä toimi IUFRO:n puheenjohtajana 2001-2005 ja Metlan ylijohtaja professori Hannu Raitio toimii tällä hetkellä IUFRO:n erityisohjelman Metsät ja ihmisten terveys johtajana. Laitoksen juhlapäivänä ylijohtaja on työmatkalla Japanissa ja Etelä-Koreassa, jotka ovat eräitäniistä merkittävistä tiedemaista, joiden kanssa Metla kehittää tutkimusyhteistyötä.

Valtiontalouden tuottavuusohjelma on vaikuttanut Metlan rahoituskehykseen poikkeuksellisen voimakkaasti ja lähivuosina rahoitustilanteen odotetaan entisestään tiukentuvan. Laitoksessa tutkitaan mahdollisuuksia toimintojen rakenteelliseen sopeuttamiseen.

Syksyllä 2007 Metlassa valmistaudutaan tutkimusmetsien siirtoon metsähallitukselle vuodenvaihteessa. Kesällä 2008 tutkimuslaitoksen keskusyksikkö siirtyy Helsingin keskustassa sijaitsevasta perinteikkäästä Metsätalosta Vantaan Jokiniemeen, jossa jo on Vantaan tutkimusyksikkö.

Metlassa uskotaan, että metsä ja puu ovat vastaisuudessakin osa Suomen talouden vahvaa perustaa. Niiden merkitys pitkällä tähtäimellä ei ole vähenevä vaan pikemmin kasvaa, kun uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvan talouden välttämättömyys oivalletaan yleisemmin.

Liite: Suomen metsäparadoksi
Liite: Tiedotteeseen liittyviä kuvia kertajulkaisuoikeudella

 

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi