Metsäntutkimuslaitos
Kutsu 22.10.2007

Metsuri- ja metsäpalveluyrittäjän hinnoitteluoppaan julkistamistilaisuus

Kutsumme Teidät Metsuri- ja metsäpalveluyrittäjän hinnoitteluoppaan julkistamistilaisuuteen. Tilaisuus järjestetään perjantaina 26.10.2007 klo 11.30 alkaen Tampereella Ahlmanin kartanon Selinin salissa (Hallilantie 24).

Nykyaikaiset yritykset tarjoavat metsänomistajille monipuolisia palveluita, joiden hinnoittelu ei aina ole yksinkertaista. Esimerkiksi raivaussahatyön hinnoittelussa pitää ottaa huomioon monia tekijöitä. Sekä palveluiden liian korkea että liian matala hinnoittelu johtavat pitkällä aikavälillä ongelmiin yrityksen toiminnassa. Aloittavilla yrittäjillä ei aina ole kokemusta palveluiden hinnoittelusta. Se voidaan kokea yhdeksi vaikeimmista tekijöistä yritystoiminnan aloittamisen yhteydessä.

Oppaan toteutuksessa on korostettu käytännönläheisesti esitettyjä perusasioita. Siinä on esitetty esimerkkien avulla, miten hinnoittelu eri tilanteissa voidaan toteuttaa. Oppaassa ei ole suoraa ohjetta sopivaan hinnoitteluun, mutta se antaa hyvän näkökulman realistisen hinnoittelun ymmärtämiseen. Tarkoituksena on ollut luoda selkeä ja helposti omaksuttava työkalu yrittäjän avuksi.

Julkistamistilaisuus järjestetään metsuri- ja metsäpalveluyrittäjille suunnatun hinnoittelukoulutuksen yhteydessä. Hinnoitteluoppaan sisältöä esittelee sen kirjoittanut Tuomo Nurminen (Metsäpalvelu Tuomo Nurminen). UPM-Kymmene Metsän metsätalouspäällikkö Sauli Brander pitää kommenttipuheenvuoron metsäpalveluita ostavan osapuolen näkökulmasta. Julkistamistilaisuuden jälkeen sopimusteknisistä asioista luennoi asianajaja, varatuomari Kari Koskinen Asianajotoimisto Klingendahl Oy:stä. Tilaisuus on suunnattu Pirkanmaalla toimiville metsuri- ja metsäpalveluyrittäjille, mutta myös muut asiasta kiinnostuneet henkilöt ­ovat tervetulleita paikalle.

Metsuri- ja metsäpalveluyrittäjän h innoitteluopas on toteutettu osana Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) Parkanon yksikön hallinnoimaa Lisää työtä metsäyrittäjyydellä -hanketta. Hankkeen päärahoittajana toimii Euroopan Unionin sosiaalirahasto. Sen tarkoituksena on auttaa työttömiä tai työttömyysuhan alaisia henkilöitä työllistymään metsäalan pk-yrityksiin. Hankkeen tavoitteena on lisätä myös alalla toimivien yritysten määrää ja tukea jo toimivia yrityksiä.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi