Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 18.10.2007

Ratkaisuja monitavoitteisiin päätösongelmiin

Metlassa kehitetty uusi Internet-päätöstukisovellus Mesta

Metsäntutkimuslaitoksessa (Metla) on kehitetty Mesta-päätöstukisovellus, jonka käyttö perustuu päätösvaihtoehtojen kokonaisvaltaiseen arvottamiseen. Menetelmän käyttöä edeltää päätösvaihtoehtojen pohtiminen, päätöksentekoon vaikuttavien tavoitteiden valinta sekä arvon määrittäminen kaikille valituille tavoitteille eri päätösvaihtoehdoissa. Esimerkki arkielämän päätösongelmasta on vaikkapa auton valinta. Metsäalalla tyypillinen esimerkki on metsäsuunnitelman valinta tilalle tuotettujen vaihtoehtoisten suunnitelmien joukosta.

Mestassa päätöksentekijä määrittää kullekin tavoitteelle niin sanotun hyväksymisrajan. Hyväksymisrajojen säätämistä jatketaan vuorovaikutteisesti, kunnes vain yksi vaihtoehdoista ylittää kaikki hyväksymisrajat. Tuotoksena Mesta antaa päätössuosituksen eli vaihtoehdon, jonka valinta olisi päätöksentekijän tavoitteiden näkökulmasta parasta. Erityisen hyvin menetelmän on havaittu sopivan osallistavan suunnittelun tilanteisiin, joissa päätöksentekijä haluaa saada tietoonsa ulkopuolisten intressiryhmien näkemyksiä.

Mestaa on testattu muun muassa yksityismetsien suunnittelussa Metsäkeskus Pohjois-Karjalan alueella ja sitä on käytetty jo kolmessa Metsähallituksen alueellisessa luonnonvarasuunnitteluprojektissa eri puolilla Suomea. Mesta on osoittautunut erinomaiseksi neuvottelun tukemisen välineeksi muun muassa juuri Metsähallituksen luonnonvarasuunnittelun työryhmissä. Metsällisten päätösongelmien lisäksi Mestaa voidaan käyttää periaatteessa mihin tahansa monitavoitteisiin päätösongelmiin.

Mesta-sovellusohjelmisto on Metlassa toimivan "Päätöksenteon menetelmät ja prosessit metsäalalla" -tutkijaryhmän tuote. Tutkijaryhmä tarjoaa keinoja päätösongelmien tunnistamiseksi, jäsentämiseksi ja ratkaisemiseksi soveltamalla ja kehittämällä yleisiä päätöksenteon teorioita. Ryhmä kuuluu osana laajempaan tutkimusverkostoon.

Mesta-sovellusta voi kokeilla vapaasti osoitteessa http://mesta.metla.fi käyttäjätunnuksella demo1 ja salasanalla user.

Lisätietoja Mestan tutkimus- ja tuotantokäytöstä:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi