Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 15.10.2007

Väitös: Metsätaimijäte voidaan kierrättää taimitarhoilla kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti

Anna-Maria Veijalaisen Kuopion yliopistossa 12.10. tarkastetussa ympäristötieteen alaan kuuluvassa väitöskirjassa tutkittiin metsätaimituotannossa muodostuvan orgaanisen jätteen kompostointia ja kompostituotteen käyttöä kuusen paakkutaimien kasvualustana. Lisäksi selvitettiin kompostoinnin aikaista ympäristökuormitusta ja kompostointiprosessin vaikutusta kasvitaudinaiheuttajiin. Kasvitaudinaiheuttajien tuhoutumista indikoivana mikrobina testattiin havupuun taimille juurilahoa aiheuttavaa yksitumaista Rhizoctonia sp. sientä. Tutkimus tehtiin Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) Suonenjoen tutkimustaimitarhalla.

Julkaisu: Veijalainen, Anna-Maria. 2007. Sustainable Organic Waste Management in Tree-Seedling Production. Kuopion yliopiston julkaisuja C. Luonnontieteet ja ympäristötieteet 217. ISBN 978-951-27-0695-2.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi