Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 7.9.2007

Kolin kansallispuisto siirtyy Metsähallituksen alaisuuteen vuonna 2008

- Suomalaisen kansallismaiseman hoito pysyy edelleen turvallisissa käsissä

Yksi Suomen tunnetuimmista kansallismaisemista, Kolin kansallispuisto, siirtyy Metsäntutkimuslaitokselta (Metla) Metsähallituksen hoidettavaksi vuoden 2008 alussa. Uuden isännän alaisuuteen siirtyy tuolloin kaikkiaan noin 86 000 hehtaaria tutkimusmetsiä ja luonnonsuojelualueita. Kolin kansallispuiston kehittämistä Metsähallitus aikoo jatkaa Metlan viitoittamalla tiellä.

Kolin kansallispuiston hallinnan siirto perustuu tavoitteeseen keskittää valtion maaomaisuuden hoito yhdelle toimijalle Suomessa. Siirtoa on valmisteltu Metlan ja Metsähallituksen yhteistyönä, ja puistoa kehitetään jatkossakin tiiviissä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

– Kolin kansallispuisto on maailman mittakaavassa monipuolisesti ja syvällisesti tutkittu alue. Puiston siirtyminen Metsähallituksen alaisuuteen tuo kertaheitolla todellisia synergiaetuja, erityisesti kun lähialueilla on muitakin Metsähallituksen suosittuja luontokohteita. Kolilta saatuja kokemuksia pääsemme hyödyntämään koko kansallispuistoverkostossamme ja päinvastoin, toteaa Metsähallituksen pääjohtaja Jyrki Kangas.

Mittavat investoinnit Metlan johdolla

Palveluvarustuksen ja kävijärakenteen perusteella Kolista on kehittynyt Suomen kansallispuistoverkoston näkyvimpiä matkailukohteita. Puiston infrastruktuuria ja palvelurakennetta on kehitetty ympäristöhallinnon, työvoimahallinnon ja Pohjois-Karjalan maakunnan rahoitustuella 1990-luvun lopulla ja 2000-luvulla. Vapaaehtoiset maakaupat mukaan lukien Kolin kansallispuistoon tehdyt investoinnit ylittävät kolmekymmentä miljoonaa euroa, josta noin kymmenen prosenttia on EU:n rahoittamaa.

Kolin kansallispuiston erityispiirteenä on ollut metsien suojelua ja ennallistamista koskeva tutkimus, metsien kaskeamisperinteen ylläpitäminen sekä erilaisten palvelutoimintojen kokeilut. Metsäntutkimuslaitoksen laajan kansainvälisen verkoston ja toiminnan sekä muiden eurooppalaisten kumppanipuistojen ansiosta Koli on myös kansainvälisesti merkittävä kohde.

– Jätämme hyvässä kunnossa olevan kansallispuiston Metsähallitukselle. Meille on tärkeää voida jatkaa tutkimusta Kolilla yhteistyössä Metsähallituksen kanssa, sillä Koli on meille keskeinen luonnonsuojelututkimuksen pääpaikka, sanoo johtaja Jari Parviainen Metlasta.

Maisema-alue 100 vuotta valtion hoidossa

Kolin kansallismaiseman ydinosa, kolme vaarojen lakialueen maatilaa hankittiin valtion omistukseen vapaaehtoisilla kaupoilla sata vuotta sitten. Keisarillinen Suomen senaatti vahvisti maakaupat 10.9.1907. Toimenpiteen tarkoituksena oli suojella Kolin metsäistä vaaramaisemaa kansallisen identiteetin symbolina ja tulevaisuuden matkailukohteena. Kolin valtionpuiston "kruunumaan" hoitajaksi tuli silloinen Metsähallitus.

Kolin valtionpuisto siirtyi vuoden 1924 alussa silloisen Metsätieteellisen tutkimuslaitoksen (Metla) hallintaan. Kokonaisvastuu Kolin maa-alueista ja matkailukiinteistöistä siirtyi Metlalle vuonna 1991, kun alueesta muodostettiin luonnonsuojelulakiin perustuva kansallispuisto.

Kolin kansallispuiston hallinnonsiirron vastuuhenkilöt tapasivat Kolilla 7.9.2007. Tilaisuudessa kerrottiin kansallispuiston siirron vaikutuksista sidosryhmille, arvioitiin Kolin tulevaa kehitystä ja sen roolia Suomen kansallispuistoverkostossa.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi