Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 20.08.2007

Oksapuusta voidaan epäsuorasti mitata männyn sydänpuun lahonkestävyyttä

Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) tekemän tutkimuksen mukaan männyn sisäoksan uuteainepitoisuuden perusteella voidaan epäsuorasti mitata sydänpuun lahonkestävyyttä.

Luontaisesti lahonkestävää männyn sydänpuuta voitaisiin käyttää nykyistä enemmän muun muassa piharakenteissa, joissa tällä hetkellä yleisesti käytetään ongelmajätteeksi päätyvää kyllästettyä puutavaraa. Sydänpuun lahonkestävyydessä on kuitenkin suurta vaihtelua puiden välillä, minkä vuoksi tarvitaan menetelmiä sen lahonkestävyyden mittaamiseksi ja lajittelun apuvälineeksi. Sydänpuun ominaisuuksien mittaaminen on hankalaa, sillä elävissä puissa se on piilossa rungon sisällä. Katkotuissa tukeissa ja vielä sahatavarassakin sydän- ja mantopuun raja voi olla vaikeasti havaittavissa. Vasta ajan myötä auringon valossa männyn sydänpuu muuttuu selvästi manto- eli pintapuuta tummemmaksi.

Oksapuu näkyy rungon ulkopuolelle ja erottuu selvästi puutavarassa, ja on sen vuoksi helposti mitattavissa. Metlan tutkimuksessa tarkasteltiin mahdollisuutta mitata sydänpuun laatua sisäoksan välityksellä. Ennestään on tiedetty, että sydänpuun lahonkestävyys riippuu erityisesti fenolisten uuteaineiden pitoisuudesta. Tutkimuksessa koepuiden sydänpuun ja oksapuun uuteaineista määritettiin stilbeeni-, kokonaisfenoli- sekä hartsihappopitoisuus. Lahonkestävyys määritettiin seitsemän viikon lahotuskokeessa, jossa käytettiin yleisenä rakennusten lahottajana tunnettua kellarisientä. Tutkimuksessa havaittiin, että uuteainepitoisin ja samalla lahonkestävin sydänpuu oli niissä puissa, joiden oksapuussa oli korkea uuteainepitoisuus.

Jos pystytään kehittämään nopea uuteaineiden mittaustekniikka,
näkyvää oksapuuta voitaisiin hyödyntää sydänpuun lahonkestävyyden ilmaisijana. Menetelmälle olisi käyttöä teollisessa sahatavaran lajittelussa ja jopa metsänkasvatuksessa. Esimerkiksi pystykarsinnan yhteydessä voitaisiin oksapuusta saatavan tiedon perusteella valita kasvatettaviksi ne puut, joiden sydänpuu on lahonkestävintä.

Julkaisu: Karppanen, O., Venäläinen, M., Harju, A., Willför, S., Pietarinen, S., Laakso, T., Kainulainen, P. 2007. Knotwood as a window to the indirect measurement of the decay resistance of Scots pine heartwood. Holzforschung 61 (5): 600-604.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi