Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 17.08.2007

Metsäntutkijat pohtivat metsiä ja terveyttä

Metsäntutkimusorganisaatioiden kansainvälisen yhteistyöjärjestön IUFRO:n juuri päättyneen konferenssin yhteydessä Saariselällä 14.-17. elokuuta käynnistettiin uusi kansainvälinen erityisohjelma, jonka alana on metsien suhde ihmisen terveyteen.

Erityisohjelma Forests and Human Health pyrkii lisäämään yhteistyötä metsäntutkimuksen, terveydenhuoltoalan, yhteiskuntasuunnittelun ynnä muiden toimijoiden kesken.

Taustalla on myös pyrkimys kiinnittää metsätaloudessa ja tutkimuksessa entistä enemmän huomiota sosiaaliseen kestävyyteen, joka on yksi kestävän kehityksen kolmesta ulottuvuudesta. Muut ovat ympäristö ja taloudellinen ulottuvuus.

Erityisohjelma jakautuu kahteen osaan: metsistä saatavat terveyshyödyt ja metsiin liittyvät terveysriskit.

Terveyshyötyihin kuuluvat muun muassa puista ja metsän muista kasveista saatavat lääkeaineet, terveellinen ravinto sekä metsien ja niiden virkistyskäytön vaikutukset ihmisten psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.

Tunnettuja metsiin liittyviä lääkeaineita ovat esimerkiksi pajun kuoren salisiiniin perustuva aspiriini ja kiinapuun kuoresta saatava malarialääke kiniini. Terveystuotteista taas esimerkiksi makeutusaineena tuttu ksylitoli on alkoholi, jota saadaan eräistä lehtipuista kuten koivusta. Toiselta nimeltään se onkin koivusokeri.

Parhaillaankin Metsäntutkimuslaitoksessa on menossa muun muassa projekteja, joissa tutkitaan eräiden puista saatavien aineiden käyttöä mikrobien torjunnassa. Eräiden arvioiden mukaan jopa neljännes kaikista lääkeaineista on alunperin peräisin jostain metsäkasvista.

Metsiin liittyviä terveyshaittoja ja -riskejä taas aiheuttavat muun muassa metsähyönteisten tai villien eläinten levittämät taudit. Kotimaisia esimerkkejä niistä ovat myyräkuume ja eräiden punkkien levittämä aivokuume Kumlingen tauti. Maailmalla metsiin tai metsien soihin tai vesistöihin liittyvät esimerkiksi sellaiset globaalisti merkittävät taudit kuten malaria.

Monilla alueilla maailmassa metsien väheneminen on lisännyt metsäperäisten tautien riskiä, kun eräitä tauteja kantavien eläinten elinalueiden pienentyessä ne joutuvat yhä useammin tekemisiin ihmisten kanssa. Myös ilmastonmuutos voi vaikuttaa metsäperäisten tautien leviämiseen.

Toisaalta metsien myönteisten terveysvaikutusten ja mahdollisuuksien oivaltaminen auttaa suunnittelemaan metsien käyttöä näitä myönteisiä vaikutuksia tukevalla tavalla.

Erityisohjelmaan tulee liittymään muun muassa kansainvälisiä kokouksia ja se tulee tuottamaan aihetta käsitteleviä julkaisuita. Yhteistyön kehittämiseksi kansallisella tasolla tullaan perustamaan kansallinen työryhmä, johon etsitään edustajia eri tieteiden piiristä.

Erityisohjelman koordinaattorina toimii Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) ylijohtaja, professori Hannu Raitio ja apulaiskoordinaattorina Metlan erikoistutkija, tohtori Matti Rousi.

Aiemmin metsien ja ihmisten terveyden välistä suhdetta on tutkittu EU:n COST E39-projektissa Forest, Trees and Human Health, joka päättyy ensi vuonna. Metla oli yksi COST E39-projektin alkuunpanijoista.

COST on 35 eurooppalaisen maan välinen yhteistyöverkosto, joka pyrkii edistämään yhteistyötä tieteen ja teknologian alueella Euroopassa. IUFRO:n Forests and Human Health -projekti jatkaa ja laajentaa COST-projektin työtä maailmanlaajuiseksi.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi