Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 23.7.2007

Metla perusti Suomen pohjoisimman geenireservimetsän

Metsäntutkimuslaitos on perustanut Inarin Laanilan tutkimusmetsäalueelle Kuusipäälle Suomen pohjoisimman geenireservimetsän. Kuusipää on Suomen pohjoisin kuusimetsä. Perustetun geenireservimetsän pinta-ala on 335 ha.

Geenireservimetsissä ja geenivarakokoelmissa suojellaan lajien sisäistä geneettistä monimuotoisuutta. Monimuotoisuuden avulla puulajit sopeutuvat muuttuviin olosuhteisiin, kuten esimerkiksi ilmastonmuutokseen. Geenireservimetsässä geenivaroja suojellaan niiden alkuperäisellä kasvupaikalla. Geenireservimetsä uudistetaan aina metsikön omalla alkuperällä ja se hoidetaan normaalin hyvän metsänhoidon mukaisesti, sisältäen puunkorjuun, siten että metsikössä säilyy runsaasti geneettistä muuntelua.

Kuusipään geenireservimetsä toimii kuusen pohjoisiin äärioloihin sopeutuneen perinnöllisen materiaalin suojelu- ja tutkimuskohteena. Äärioloihin sopeutuneet reunapopulaatiot ovat aina arvokkaita perinnöllisen aineksensa takia. Reservimetsän tutkimuksellinen merkitys korostuu erityisesti nykyisten voimakkaiden ympäristömuutosten aikakautena.

Laanilan Kuusipää on Suomen pohjoisin yhtenäinen kuusimetsikkö, ja se näkyy Kaunispään kohdalla nelostien länsipuolella. Lapin kuuset (Picea abies ssp. obovata) edustavat kuusen itäistä ja pohjoista alalajia, jolla on eteläistä lajitoveriaan lyhyemmät, riippuvat oksat. Ne kertovat sopeutumisesta ankaraan talveen ja raskaisiin lumikuormiin, vaikka Kuusipäällä näkyykin melko runsaasti lumivaurioiden merkkejä.

Suomessa on 43 geenireservimetsää ja niiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 7 300 ha. Kun metsiköt sijaitsevat eri ilmastovyöhykkeillä, saadaan suojelun piiriin kattavasti erilaisia sopeutumisominaisuuksia. Tavoitteena on luoda kattava verkosto geenireservimetsiä männylle ja kuuselle sekä raudus- ja hieskoivulle.

Lisätietoja:

 


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi