Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 4.7.2007

Maailman metsäntutkijat kokoontuvat elokuussa Saariselälle
- IUFRO Division VI Symposium - Integrative Science for Integrative Management 14.-20.08.2007

Metsäntutkijat kokoontuvat Saariselälle 14.-20.08.2007 Integrative Science for Integrative Management -konferenssiin. Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) järjestämän konferenssin aiheina ovat kestävä metsätalous, metsäpolitiikka ja luontomatkailu. Konferenssin yhteydessä pidetään myös uuden Forests and Human Health -teeman käynnistyskokous.

Integraatio eli yhdentyminen kuuluu nykypäivään ja rajojen merkitys hämärtyy kaikkialla. Integrative Science for Integrative Management -konferenssissa keskustellaan siitä, miten yhdentyminen näkyy metsätieteissä ja metsävarojen käytössä. Muita konferenssin aiheita ovat bioenergia, ilmastonmuutos, metsätalous ja ympäristökysymykset, ympäristötalous ja ympäristöpolitiikka, luonnonvarojen käytön ohjaaminen sekä luonnon virkistyskäyttö ja luontomatkailu.

– Odotamme mielenkiintoisia ja innovatiivisia keskusteluja monesta yhteiskunnallisesta metsäaiheesta, konferenssin koordinaattori Tuija Sievänen toteaa järjestelyjen keskellä.

Saariselällä pidetään myös IUFROn uuden teema-alueen "Metsät ja ihmisten terveys" käynnistyskokous.
– Metsien merkitys ihmisten terveydelle on nousemassa monesta eri syystä yhä merkittävämmäksi aiheeksi. Tavoitteenamme on edistää eri toimijoiden välistä vuorovaikutusta, toteaa Forests and Human Health -teeman vetäjä, Metlan ylijohtaja Hannu Raitio.

Konferenssiin on ilmoittautunut noin 130 tutkijaa IUFROn (Kansainvälinen metsäntutkimusorganisaatioiden liitto) jäsenmaista. Kaukaisimmat vieraat saapuvat Suomeen Japanista, Intiasta, Yhdysvalloista ja Kanadasta. Osanottajista noin puolet on suomalaisia. Saariselän konferenssin osanottajat ovat erityisesti yhteiskunta- ja taloustieteellisen metsäntutkimuksen edustajia. Konferenssin avausistunnon pääpuhuja on ympäristöpäällikkö Petri Heinonen Metsähallituksesta.

IUFRO (International Union of Forest Research Organizations) on kansainvälinen metsäntutkimusorganisaatioiden liitto. IUFRO järjestää viiden vuoden välein maailmankonferenssin ja vuosittain muita järjestön tiedealaryhmien tapaamisia.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi