Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 26.06.2007

Uusi tutkimus selvittää Pohjois-Suomeen sopivia metsänuudistamisen menetelmiä

Metla on aloittanut Metsänuudistaminen pohjoisen erityisolosuhteissa -tutkimushankkeen. Tutkimuksen tavoitteena on löytää Pohjois-Suomeen sopivia, taloudellisesti kannattavia ja muut elinkeinot huomioon ottavia metsänuudistamisen menetelmiä.

Pohjoisessa metsien uudistuminen ja kasvu on hidasta ja sen vuoksi metsistä saatava tuotto on alhaista. Pohjoisessa on myös useita uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön perustuvia elinkeinoja, jotka osin kilpailevat alueiden käytöstä metsätalouden kanssa.

Viisi vuotta kestävä tutkimus tuottaa tietoa etenkin metsien luontaiseen uudistamiseen perustuvista menetelmistä. Luontaisen uudistamisen kustannukset ovat pienet, ja menetelmänä se aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa metsien muille käyttömuodoille ja luonnon monimuotoisuudelle.

Etelä-Suomeen sopivat uudistamismenetelmät eivät ole suoraan siirrettävissä pohjoisen olosuhteisiin. Pohjoisessa ilmasto-oloja luonnehtii äärevyys, kylmyys, valoisuus ja humidisuus. Pohjoisessa myös kasvupaikkatekijät vaihtelevat runsaasti maaston korkeuden, pintakasvillisuuden ja maaperän suhteen. Myös metsätuhoriskit ovat pohjoisessa suuret. Olosuhteet ovat erityisen ankaria pohjoisella metsänrajaseudulla sekä ympäristöään selvästi korkeammilla alueilla, erityisesti vaarojen lakialueilla.

Tutkimus koostuu neljästä osahankkeesta:

  1. Männyn luontainen uudistaminen Pohjois-Suomessa
  2. Kuusivaltaisten metsien luontainen uudistaminen Pohjois-Suomessa
  3. Metsien uudistuminen suojametsäalueella ja korkeilla mailla
  4. Vaihtoehtoisten metsänuudistamisketjujen kannattavuus Pohjois-Suomessa.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi