Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 08.06.2007

Koivun lehdet hiirenkorvalle viimevuotista myöhemmin koko Suomessa

Tutkimustulokset osoittavat kevään aikaistumista monilla eri kasvilajeilla eri Euroopan maissa. Suomen kansallisessa havaintoverkostossa on saatu tulos, jonka mukaan esimerkiksi koivun lehtien hiirenkorvalle tulo on aikaistunut viimeisten kymmenen vuoden aikana keskimäärin yli viikolla lähes koko Suomessa. Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) mukaan puiden eri kasvutapahtumien ajankohdat sopivat myös tänä vuonna aikaistuvaan trendiin. Ajoittaiset viileät säät toukokuussa viivästyttivät kuitenkin viime vuoteen verrattuna jonkin verran esimerkiksi koivun hiirenkorvalle tuloa ja puiden pituuskasvun alkamista.

Viime päivien lämpimät säät ovat edistäneet kesän tuloa niin, että eroa kasvutapahtumissa ei viime vuoteen verrattuna enää juuri ole. Etelä-Suomessa koivun lehti alkaa olla jo täysikasvuinen, pihlaja kukkii ja männyn ja kuusen pituuskasvu on hyvässä vauhdissa. Tuomen ja mustikan kukinta alkoi Etelä-Suomessa jo toukokuun lopulla ja nyt ne kukkivat jo Etelä-Lappia myöten. Pohjoisimmassa Lapissakin koivu alkaa olla hiirenkorvalla näinä päivinä, vain hieman viimevuotista myöhemmin.

Metla perusti yhdessä yliopistojen ja valtion tutkimuslaitosten kanssa vuonna 1996 kansallisen fenologisen havaintoverkoston, jossa on eri puolilla maata noin 40 havaintopistettä. Verkostossa seurataan metsäpuiden ja -kasvien kasvurytmiikkaa, metsäpuiden siemensatoja, marja- ja sienisatoja sekä yleisimpiä metsäpuiden tuhoja. Fenologisen seurannan tulokset 11 puulajin ja mustikan ja puolukan osalta vuodesta 2000 lähtien ovat nähtävillä karttoina ja animaatioina Metlan julkisilla sivuilla osoitteessa http://www.metla.fi/metinfo/fenologia/.

Fenologinen tutkimus on noussut yhä tärkeämmäksi tieteenalaksi ilmastonmuutoksen vuoksi. Ilman lämpötilan ennustetaan kohoavan voimakkaimmin pohjoisilla alueilla, missä kasvillisuudessa on selvä vuodenaikaisrytmiikka. Eri Euroopan maissa vallitsevaa fenologista seurantaa sovitetaan yhteen EU:n COST-ohjelman hankkeessa. Sen hallintokomitea ja tutkijoita kokoontuvat Inarin Saariselällä 6.–10.6. Eurooppalaisen COST-hankkeeseen voi tutustua verkkosivuilla www.cost725.org

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi