Metsäntutkimuslaitos

Kutsu 08.06.2007

Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) tiedotustilaisuus valtakunnan metsien 10. inventoinnin (VMI10) tuloksista

Tiedote 15.6.2007

Aika: perjantai 15.6. klo 09.00-11.00
Paikka: Metla-talo, Joensuu

Tilaisuudessa esitellään valtakunnan metsien 10. inventointiin perustuvat metsäkeskuksittaiset metsävaratulokset ja hakkuumahdollisuusarviot sekä kerrotaan uudesta metsävaratilastopalvelusta.

Metlan toteuttama valtakunnallinen metsien inventointi (VMI) on kansainvälisessä vertailussa maailman tarkimpia ja vanhimpia. Ensimmäinen VMI tehtiin Suomessa jo vuosina 1921-24. Inventoinnin tuloksia käytetään apuna metsätalouden seurannassa ja suunnittelussa ja niiden perusteella mm. laaditaan arvio hakkuumahdollisuuksista. Tarkkoja tietoja puuvarannosta, puuston kasvusta ja poistumasta tarvitaan myös ilmastonmuutoksen ennakoinnissa ja torjunnassa, sillä metsä on tärkeä hiilinielu.

Ohjelma:

9.00 Avaus,
tutkimusjohtaja Pasi Puttonen, Metla
 
9.05 Metsävarat,
erikoistutkija Kari T. Korhonen, Metla
Esitys (pdf, 22s , 464kb)
9.30 Metsävaratilastopalvelu,
varttunut tutkija Mika Mustonen ja
vanhempi suunnittelija Mika Galkin, Metla
Metinfo Metsätietopalvelut
9.40 Hakkuumahdollisuusarviot,
professori Tuula Nuutinen, Metla
Esitys (pdf, 14 s, 658kb)
10.00 Metsätalouden toimijoiden pyydetyt kommenttipuheenvuorot  
10.30 Keskustelu
n. 11.00 Tilaisuuden päätös

Tilaisuus on avoin ja maksuton.

Ilmoittautuminen: 12.6.2007 mennessä, info @ metla.fi

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi