Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 07.06.2007

Eteläisessä Suomessa vielä niukasti myyriä

– Syksyyn mennessä myyräkannat runsastuvat valtaosassa Suomea

Myyräkannat ovat Oulu-Joensuu -linjan eteläpuolella vielä alhaiset. Kannat ovat elpymässä, mikä ennakoi etelään kohtuullisia myyrätiheyksiä jo syksyyn mennessä. Myyriä esiintyy nyt runsaasti Kainuussa. Se lisää Kainuussa sekä taimituhojen että myyräkuumeeseen sairastumisen riskiä.

Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) myyräseurannat osoittavat, että myyräkannat harvenivat Etelä-Suomessa vuoden 2006 aikana. Tällä hetkellä sekä peltomyyrien että metsämyyrien kannat ovat alhaiset valtaosassa Oulun läänin eteläpuoleista Suomea (kts. kartta). Myyräkannat ovat kuitenkin jo monin paikoin elpymässä. On odotettavissa, että myyrien määrä kasvaa Etelä-Suomessa kuluvana kesänä ja myyräkannat ovat siellä seuraavan kerran huipussaan kesällä ja syksyllä 2008.

Myyräkannat olivat jo viime vuonna vahvassa kasvussa Pohjois-Suomessa etenkin Oulun läänissä ja Etelä-Lapissa. Perämeren pohjukassa myyrät aiheuttivat viime talvena myös pahoja taimituhoja, mutta tällä alueella pahin myyräaika lienee ohitettu. Länsi- ja Etelä-Lapissa on kuitenkin edelleen monin paikoin tavallista enemmän myyriä, erityisesti pelto- ja lapinmyyriä.

Kainuussa on tällä hetkellä monin paikoin kohtalaisen runsaasti sekä pelto- että metsämyyriä. Myyrien odotetaan edelleen runsastuvan tällä alueella ja saavuttavan kannanvaihtelunsa huippuvaiheen syksyllä 2007. Runsas myyrien määrä lisää Kainuussa sekä taimituhojen että myyräkuumeeseen sairastumisen riskiä vuoden loppupuolella. Kainuun myyräkannat kuitenkin taittunevat romahdusvaiheeseen ensi talven aikana.

Peltomyyrät aiheuttavat tuhoja syömällä puun taimia talvella lumihangen sisällä. Metsämyyrät puolestaan syövät havupuiden kärkisilmuja ja kaluavat latvaoksien kuorta. Myyrätuhoja voi ehkäistä taimikoiden heinäntorjunnalla, taimisuojilla tai uudistustoimien oikeaoppisella ajoittamisella.

Metsämyyrät kantavat ja levittävät myyräkuumetta aiheuttavaa Puumala-virusta, joka tarttuu ihmiseen hengitysteitse myyrien eritteiden saastuttaman pölyn mukana. Kainuussa on syytä varautua normaalia korkeampaan myyräkuumeriskiin loppukesästä 2007 alkaen. Tartuntaa voi ehkäistä välttämällä työskentelyä pölyävissä tiloissa ja pyytämällä metsämyyrät taloista, mökeistä ja ulkorakennuksista. Pölyävissä tiloissa työskennellessä hengityssuojaimesta voi olla apua.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi