Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 4.6.2007

Metlassa lisätään bioenergian käyttöä

Metsäntutkimuslaitos (Metla) lisää kiinteistöissään bioenergian käyttöä polttoaineena. Useissa Metlan toimipaikoissa on jo käytössä joko pelletti- tai hakelämpöjärjestelmä. Uudessa hallitusohjelmassa on otettu tavoitteeksi lisätä merkittävästi uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Myös kansallinen metsäohjelma korostaa energiapuun käytön lisäämistä. Metlan uusin pellettijärjestelmä otettiin toukokuun alussa käyttöön Muhoksen toimintayksikössä.

Muhoksella päädyttiin laskelmien jälkeen pellettijärjestelmään, jossa energialähteenä toimii 300 kilowatin lämmityskattila varustettuna kahdella sadan kilowatin pellettipolttimella. Nykyisillä kustannuksilla lämmityskustannusten on laskettu Muhoksella lähes puolittuvan ja investointikulujen maksavan itsensä takaisin noin kolmessa vuodessa. Lämmitettäviä toimitiloja on 9 600 m3. Lämmitysjärjestelmän muutostöiden kustannukset olivat kaikkiaan noin 65 000 euroa.

Myös Metlan Suonenjoen toimintayksikössä ja Haapastensyrjän toimipisteessä on käytössä pellettilämmitys. Parkanossa pellettilämmitys otetaan käyttöön syksyllä 2007 ja Kolarissa lämmitysmuodon muutos on suunnitteilla. Punkaharjun toimintayksikössä ja Sallan toimipisteessä lämmönlähteenä on hakelämpölaitos.

Puupelletti on mekaanisen puunjalostusteollisuuden kuivasta saha- ja kutteripurusta sekä hiontapölystä rakeeksi puristettua kotimaista polttoainetta. Pelletti on ympäristöystävällinen, turvallinen sekä kustannuksiltaan edullinen. Varsinkin omakotitaloihin ja maatiloille on pellettilaitoksia rakennettu viime aikoina paljon.

Metlan Muhoksen yksikössä järjestetään tänään torstaina 31.5.2007 Pelletistä lämpöä -päivä, jossa uutta pellettilämmitysjärjestelmää esitellään yleisölle. Päivän aikana auditoriossa on kolme esitystä aiheesta "Pelletti energialähteenä" sekä videoesityksiä pellettijärjestelmän asennuksesta. Esittelypäivään osallistuvat myös hankkeen pääurakoitsijana toiminut Sievin Konepalvelu Oy, Vapo Oy ja Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa. Rakennuttajakonsulttina hankkeessa toimi ISS Proko Oy ja LVI-suunnittelusta vastasi Insinööritoimisto Pohjolan LVI Inssit Oy.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi