Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 28.5.2007

Kolin ja Hattusaaren alueella tehdään polkukartoitus

Kolin ja Hattusaaren alueen polut kartoitetaan ensi kesän aikana. Kartoituksen tarkoituksena on selvittää nykyisten polkujen vaativuutta ja kuntoa sekä polkujen hoito- ja uudelleenlinjaustarvetta. Kartoituksessa kiinnitetään huomiota myös nykyisten opasteiden ja palveluvarustuksen riittävyyteen.

Polkujen kartoitus aloitetaan toukokuun viimeisellä viikolla. Tärkeimmät Kolin kansallispuiston ulkopuoliset polut kierretään kesän aikana GPS-maastotallentimen kanssa. Kartoitettava alue käsittää Lieksan kaupungin Pielisen länsipuoliset osat. Kartoitus tehdään pääpiirteissään Suomen Ladun ulkoilureittien luokitus- ja kuvausohjeen mukaisesti. Lisäksi polkujen kunnon osalta tarkastellaan muun muassa niiden pohjan kuluneisuutta. Mahdollisten hoitotoimenpiteiden osalta selvitetään esimerkiksi pinnoitus-, raivaus-, vedenohjaus- ja maisemanavaustarvetta.

Polkukartoitus toteutetaan Kolin paikallisen metsäohjelman laatimista varten perustetun työryhmän aloitteesta. Työryhmässä on selvitetty paikallisten ihmisten ja alueen metsänomistajien näkemyksiä Kolin ja Hattusaaren alueen metsien käytön kehittämisestä. Kartoitus on osa Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun opiskelijan Tero Hakulisen opinnäytetyötä, jonka työnimenä on ”Kolin kansallispuiston lähialueiden poluston kartoitus ja kuntoluokitus”.

Paikallisen metsäohjelman laatiminen liittyy kansainväliseen ELAV-hankkeeseen (Enhancing Local Activity and Values from forest land through community-led strategic planning). Hankkeen keskeisenä tavoitteena on kehittää menetelmiä paikallisten ihmisten ottamiseksi mukaan strategisen tason metsäsuunnitteluun. Hankkeessa pohditaan keinoja syrjäisten maaseutualueiden elinvoimaisuuden parantamiseksi metsien eri käyttömuotojen monipuolistamisen ja yhteensovittamisen kautta.

Hankkeessa on Suomesta mukana Metsäntutkimuslaitos, Metsäkeskus Pohjois-Karjala ja Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjala. Se alkoi vuonna 2005 ja kestää vuoden 2007 loppuun asti. Hankkeen Suomen osioon on saatu rahoitusta EU:n Interreg IIIB Pohjoinen Periferia -ohjelmalta ja maa- ja metsätalousministeriöltä.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi