Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 24.05 2007

Paikalliset haluavat vaikuttaa matkailualueiden kehitykseen

Kansainvälisessä konferenssissa Rovaniemellä on käsitelty matkailualueiden sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä sekä matkailun, paikallisväestön ja metsätalouden välisiä suhteita.

Lapin yliopiston Arktisen keskuksen koordinoima ja EU LIFE Ympäristörahaston tukema Matkailualueet maisemalaboratorioina – Työvälineitä kestävän matkailun edistämiseen (LANDSCAPE LAB) järjesti 22.–24. toukokuuta kansainvälisen konferenssin Rovaniemellä.

Konferenssissa käsiteltiin kestävän matkailun edistämiseen liittyviä aihealueita sekä esiteltiin syyskuussa 2004 käynnistyneen ja kuluvana vuonna päättyvän LANDSCAPE LAB -hankkeen tuloksia. Kokoukseen osallistui yli 100 kestävän matkailun keittämisestä kiinnostunutta henkilöä. Konferenssin avauspäivänä käsiteltäviä teemoja olivat matkailualueiden sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys.

Konferenssin avauspäivän kutsutun alustuksen piti Bedfordshiren yliopistossa Englannissa ympäristön ja kestävän matkailun kehitykseen keskittyvän keskuksen johtajana toimiva Professori Andrew Holden. Hän on väitellyt maantieteestä ja tutkinut matkailuun ja ympäristöön liittyviä kysymyksiä sekä konsultoinut kehitys- ja ympäristöprojekteja mm. Nepalissa ja Indonesiassa.

olden alusti matkailun, paikallisyhteisöjen ja ympäristön välisten suhteiden mahdollisuuksista ja ongelmista. Vaikka paikallisyhteisöjen mukana olo alueiden kehittämisessä on erinomainen asia, ei se professori Holdenin mukaan merkitse sitä, että paikalliset välttämättä toimivat ympäristön hyväksi. Ihmisillä on yleensä tapana toimia omien etujensa mukaisesti ja paikallisyhteisöjen toimintaa leimaa usein myös poliittisuus.

Valtaosa muista päivän esitelmistä käsitteli matkailun, paikallisväestön ja metsätalouden välisiä suhteita. Luontomatkailun tutkija Seija Tuulentien mukaan matkailukeskusten paikallisväestö haluaa osallistua keskusten kehittämiseen. Suuria toiveita asetetaan vuorovaikutteiseen suunnitteluun, jonka ensiaskeleita otetaankin sekä Levin että Ylläksen käynnissä olevissa kaavoitusprosesseissa.

Professori Liisa Tyrväinen toi esille näkökulman, jonka mukaan matkailijat arvioivat ympäristöä pitkälti maiseman perusteella. Etenkin maisemassa näkyviin avohakkuisiin suhtaudutaan kriittisesti. Metsätaloudessa harjoitettava laajan mittakaavan suunnittelu ja virtuaalisten maisemamallien tuottaminen voivat osaltaan helpottaa maiseman huomiosta matkailualueiden suunnittelussa sekä metsätalouden ja matkailun yhteensovittamisessa.

Simo Sarkin mukaan eri osapuolten yhteenliittymillä voi olla merkittäviä vaikutuksia alueen maankäyttöön, tästä on useita esimerkkejä myös Lapista. Yhteenliittymien ongelmana Sarkki mainitsi kuitenkin sen, että yleensä yhteenliittymissä on mukana vain pari osapuolta, joten ne eivät edusta välttämättä alueen yleistä mielipidettä.

Ilona Mettiäisen tutkimusten mukaan metsien monikäyttö hyväksytään laajalti paikallisten ihmisten keskuudessa Lapissa. Tehtyjen haastattelututkimusten ja sanomalehtiartikkelianalyysien mukaan perinteinen paikallinen ympäristönkäyttö tulisi huomioida maankäytön suunnittelussa.

Mikko Jokisen ja Salla Sippolan tekemän kyselytutkimuksen mukaan Levin ja Ylläksen paikalliset ihmiset ovat varsin tyytyväisiä matkailualueidensa nykytilaan, tosin monet toivat ilmi tulevaisuuteen liittyviä uhkatekijöitä.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi