Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 04.05.2007

Uusi tutkimusohjelma selvittää ilmastonmuutoksen vaikutuksia metsiin

Metsäntutkimuslaitos (Metla) on käynnistänyt Metsäekosysteemien toiminta ja metsien käyttö muuttuvassa ilmastossa -tutkimusohjelman. Ohjelmassa tutkitaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia metsiin ja selvitetään keinoja, joilla metsäalalla voidaan sopeutua muutokseen ja hillitä sitä.

Ilmakehän kaasukoostumuksessa, lämpötilassa ja sateen määrässä tapahtuvat muutokset vaikuttavat ratkaisevasti metsien kasvuun, terveyteen ja monimuotoisuuteen. Hiilidioksidi on kasvihuonekaasuista tärkein ja sen pitoisuus ilmakehässä on noussut 31 prosenttia vuodesta 1750. Ilmastonmuutoksen vaikutukset pohjoisiin metsiin voivat olla suuret. Muutoksen kielteiset ja myönteiset vaikutukset ulottuvat metsäekosysteemin ohella myös yhteiskuntaan.

Metsäekosysteemien toiminta ja metsien käyttö muuttuvassa ilmastossa -tutkimusohjelma on alkanut tämän vuoden alussa ja kestää vuoteen 2011. Ohjelmassa selvitetään kolmea aihekokonaisuutta: miten ilmastonmuutos voidaan havaita metsissä, metsät ja metsien käytön biologiset perusteet muuttuvassa ilmastossa sekä metsätalous muuttuvassa ilmastossa. Aihekokonaisuuksiin etsitään vastauksia seuraavissa tutkimushankkeissa:

Ilmastonmuutokseen ja sen vaikutuksiin tulee sopeutua ennakolta. Tämän vuoksi tutkimustietoa tarvitaan sekä elinkeinoelämää että metsä- ja ympäristöpolitiikkaan liittyvää päätöksentekoa varten. Tutkimusohjelman tuottamaa tietoa käytetään muun muassa kansallisen metsäohjelman, kansallisen energia- ja ilmastostrategian sekä ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian valmisteluun. Myös kansainvälisten ilmastosopimusten toteuttaminen ja seuranta edellyttävät tutkimusta.

Ohjelmaa toteutetaan yhteistyössä eri yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa toimivien tutkijoiden kanssa. Metlan lisäksi tutkimusohjelmaa rahoittavat Maa- ja metsätalousministeriö, Euroopan unioni ja yksittäiset säätiöt.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi