Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 18.04.2007

Uusi kuusen taimiin koroja aiheuttava kasvitauti löytynyt

Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) kuusen korojen kohdalta tekemä sienilajikartoitus paljasti, että Sirococcus conigenus -sieni esiintyy myös taimitarhoilla -laji on aiemmin tunnettu lähinnä kävyissä olevien siementen pilaajana.

Korojen lisäksi taudin oireita olivat edellisvuotisten neulasten ruskettuminen tyvestä alkaen ja niiden kariseminen. Koroista eristettiin perinteisin menetelmin joukko erilaisia sieniviljelmiä. Sen lisäksi käytettiin uudentyyppistä, Metlassa kehitettyä molekyylibiologiaan perustuvaa DNA:n rakenteita vertailevaa menetelmää. Sitä hyödyntämällä voitiin selvittää suoraan taimista, että koroissa esiintyy yleisenä kaksi sienilajia sekä harvinaisena muita lajeja. Eri tulokset yhdistämällä saatiin selville, mitkä viljelmät vastasivat DNA-analyysin perusteella koroissa yleisenä esiintyviä lajeja.

Aluksi kumpikaan koroissa yleisenä esiintyvä sieni ei tuottanut itiöitä, eikä niitä näin voinut määrittää lajilleen viljelmistä. Näistä kahdesta yleisestä lajista tehty DNA-sormenjälkianalyysi osoitti toisen Sirococcus conigenus -sieneksi, joka oli mukana analyysissä verranteena. Koroista saatu viljelmä tuotti myöhemmin myös S. conigenus -lajille tyypillisiä itiöitä. Toista yleistä sientä sen sijaan ei saatu määritettyä lajilleen, mutta selville saatiin, että sen lähimmät sukulaiset kuuluvat Phoma-sukuun.

Sienilajien kykyä aiheuttaa tutkittavaa tautia testattiin tartuttamalla ne kuusen taimiin. Kokeissa molemmat lajit aiheuttivat tautioireita vuoden ikäisillä taimilla. Lisäksi toisessa kokeessa S. conigenus -itiöliuoksella tartutetuista viisiviikkoisista kuusen taimista suurin osa ruskettui neljässä viikossa.

Julkaisu: Lilja, A., Poteri, M., Vuorinen, M., Kurkela, T. & Hantula, J. 2005. Cultural and PCR-based identification of the two most common fungi from cankers on container-grown Norway spruce seedlings. Canadian Journal of Forest Research 35: 432-439.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi