Metsäntutkimuslaitos
12.04.2007

Suomen metsäklusteriin on perustettu huippututkimusta verkottava innovaatioyritys

Joukko metsäklusterin yrityksiä on perustanut yhdessä VTT:n, Metlan ja neljän yliopiston kanssa Metsäklusteri Oy -nimisen innovaatioyrityksen. Uusi yritys vastaa klusterin strategisen huippuosaamisen keskittymän toiminnasta. Sen tehtävänä on tutkimus- ja innovaatio-ohjelmien käynnistäminen sekä tutkimusrahoituksen kanavointi valituille painopistealueille. Metsäklusteri Oy:n johdolla strategisesta huippuosaamisen keskittymästä tulee kansainvälisesti vahvin alan innovaatioympäristö.

Metsäklusteri linjasi lokakuussa 2006 keskeiset tutkimuksen painopisteet tavoitteenaan kaksinkertaistaa alan tuotteiden ja palvelujen arvo vuoteen 2030 mennessä. Perustamalla Metsäklusteri Oy:n ala käynnistää Suomen ensimmäisen strategisen huippuosaamisen keskittymän toiminnan.

"Metsäteollisuuden toimintaympäristö on muuttunut pysyvästi. Suomalaisen metsäteollisuuden ympärille rakentuneen kokonaisuuden, metsäklusterin, on nopeasti vahvistettava kilpailukykyään pärjätäkseen maailmanlaajuisessa kilpailussa. Tähän pyrimme sekä parantamalla toiminnan kannattavuutta että vahvistamalla alan huippuosaamista ja innovaatioita", sanoo Metsäklusteri Oy:n perustamisesta vastaavan ohjausryhmän puheenjohtaja ja UPM:n teknologiajohtaja Pauli Hänninen.

Metsäklusteri Oy:n osakkaat ja hallituksen jäsenet ovat:

Metsäklusteri Oy käynnistää ja resursoi strategisen huippuosaamisen keskittymän tutkimusohjelmat kanavoimalla ohjelmille yksityistä ja julkista tutkimusrahoitusta. Yritysten lisäksi tutkimusohjelmia rahoittavat Tekes ja Suomen Akatemia. Lisäksi tutkimusrahoitusta haetaan EU:n 7. puiteohjelman rahoituslähteistä.

Yhtiön hallitus päättää strategiset yhteistutkimushankkeet ja niiden rahoituksen. Tutkimusohjelmien ja -hankkeiden suunnittelua ja valmistelua varten nimetään tutkimusvaliokunta. Metsäklusteri Oy:n operatiivisesta toiminnasta vastaa 3-5 henkilön henkilöstö. Yrityksen toimitusjohtaja nimitetään myöhemmin.

Suomen tiede- ja teknologianeuvoston linjausten mukaisesti Suomeen ollaan perustamassa viisi huippuosaamisen keskittymää, jotka ovat energia- ja ympäristö, metallituotteet ja koneenrakennus, metsäklusteri, terveys ja hyvinvointi sekä tieto- ja viestintäteollisuus ja -palvelut. Näistä metsäklusterin toiminta käynnistyy ensimmäisenä.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi