Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 11.04.2007

Uusia tutkimustuloksia versosurman torjunnan suunnittelun ja tuhojen ennustamisen tueksi

Metsäntutkimuslaitoksen selvityksen mukaan versosurmaa aiheuttavan surmakka-sienen itiöt leviävät sateisella säällä. Levintää on koko kasvukauden ajan, mutta pääasiallinen levintäaika on kasvukauden alusta heinä–elokuun vaihteeseen. Kylvötaimet ovat herkimmillään kasvukauden loppupuolella päätesilmun kehittyessä ja vanhemmat taimet pituuskasvuvaiheessa. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää suunniteltaessa versosurman torjuntaa taimitarhoilla.

Surmakan itiötuotanto alkaa keväällä tehoisan lämpösumman (summa päivittäisistä yli 5 ºC lämpötilojen keskiarvoista joista vähennetty 5) saavutettua 100. Korkeat itiöpitoisuudet ovat yleisiä kesäkuusta heinä–elokuun vaihteeseen. Keski-Suomessa 80 prosenttia itiöistä on jo levinnyt heinäkuun puoleen väliin mennessä (lämpösumma noin 800). Sade on tärkeä itiöiden leviämisessä, vaikka niitä irtautuu vähäisessä määrin myös poudalla. Tutkimushankkeen yhteydessä on kehitetty surmakan suvuttomia itiöitä tunnistava vasta-aine, joka tarjoaa työkalun itiölevinnän ajankohdan ja tason määrittämiseen.

Kylvövuotena taimitarhataimet ovat herkimmillään kasvukauden loppupuolella silmun kehittymisvaiheessa. Seuraavina vuosina pituuskasvuvaihe on aikaa, jolloin taimet saavat helposti tartunnan. Korkea itiömäärä, tartunnan jälkeinen kosteus ja viileys sekä taimien hidas kasvuunlähtö keväällä lisäävät taudin ankaruutta. Syyskesän hallat pahentavat tuhoja.

Sienen A-tyyppi esiintyy sekä taimissa että varttuneilla puilla kautta maan. B-tyyppiä tavataan runsaimmin Pohjois-Suomen taimikoissa. Molemmat tuottavat suvuttomien itiöiden lisäksi suvullisia koteloitiöitä. Niitä on kuitenkin enemmän B-tyypillä. Näiden itiöiden muoto ja koko vaihtelevat paljon, mutta A- ja B-tyyppiä ei voida niiden perustella erottaa toisistaan.

Julkaisuja: Aiheeseen liittyviä julkaisuja hankkeen verkkosivuilla

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi