Metsäntutkimuslaitos
04.04.2007

Metsäpuiden siemensatonäkymät kohtuullisen hyvät

Koivun kukinta on jäämässä Kaakkois-Suomea lukuun ottamatta keskimääräistä heikommaksi, mikä vähentänee siitepölyallergikkojen oireilua. Sekä kuusen että männyn siemensadoista on tulossa maan eteläosissa runsaat. Pohjoisemmaksi siirryttäessä sadot heikkenevät jonkin verran. Kuusen siementen variseminen alkoi jo pari viikkoa sitten.

Koivun kukinta on jäämässä viimevuotista heikommaksi lähes koko maassa. Ainoastaan Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa sekä mahdollisesti paikoitellen etelärannikon tuntumassa koivu kukkii runsaasti. Oulun ja Lapin lääneissä kukinta on tänä keväänä heikkoa. Koivun siitepölyä saattaa levitä maahamme huomattavia määriä myös kaukokulkeutumana etelänpuoleisten ilmavirtausten mukana, kuten tapahtui viime keväänä 2006. Katso koivun siemensatokartta.

Kuusikoissa paljon käpyjä, mutta ruostesienistä haittaa
Kuusen käpyjä esiintyy nyt runsaasti Etelä- ja Keski-Suomessa, ja Pohjois-Suomessakin käpysato on keskimääräistä parempi. Eniten kuusen käpyjä tavataan Kaakkois-Suomessa. Ruostesienien viimekesäiset tuhot vähentävät kuitenkin maahan varisevien siementen määrää. Kuusentuomiruosteen turmelemia käpyjä tavataan erityisesti peltojen ja asutuksen lähellä sijaitsevissa kuusikoissa, missä sienen väli-isäntänä toimivia tuomia kasvaa runsaasti.

Keväällä 2008 variseva kuusen siemensato jää selvästi heikommaksi kuin tämänvuotinen sato. Kuusen kukinta, joka tapahtuu vuotta ennen siementen varisemista, vaihtelee tulevana keväänä heikosta keskinkertaiseen suurimmassa osassa maata. Lounais-Suomessa kukinta on todennäköisesti hyvin heikkoa. Maan keskiosissa kuusi voi paikoitellen kukkia runsaammin. Siemenviljelmillä tilanne saattaa kuitenkin muodostua erilaiseksi, koska viime keväänä kuusen kukinta oli monilla viljelmillä varsin vaatimatonta. Tuhohyönteisten esiintymisriskin arvioidaan olevan kasvamassa ensi kesäksi. Katso kuusen siemensatokartat.

Männyn lähivuosien satonäkymät vaihtelevat alueellisesti
Keväällä 2007 variseva männyn siemensato on Etelä-Suomessa runsas. Pohjoisemmaksi siirryttäessä käpyjen määrä vähitellen heikkenee siten, että Oulun ja Lapin lääneissä siemensato jää keskimääräistä heikommaksi. Viime kesän kuivuuden vuoksi kävyt ovat paikoitellen pienikokoisia, mutta korkean lämpösummakertymän ansiosta siementen itävyys on Pohjois-Suomea myöten hyvä.

Viime kesän emikukkahavaintojen ja tällä hetkellä puissa olevien pikkukäpyjen lukumäärään perustuen männyn siemensadon ennustetaan olevan keväällä 2008 keskimääräistä runsaampi lähes koko maassa. Pohjois-Pohjanmaalta tutkituissa näytteissä pikkukäpyjä on esiintynyt paikoitellen erittäin runsaasti.

Vuodesta 2009 näyttäisi silmuanalyysien perusteella tulevan melko huono männyn siemenvuosi Etelä-Suomeen. Sen sijaan Pohjois-Suomessa on olemassa hyvät edellytykset runsaan käpysadon syntymiselle. Katso männyn siemensatokartat.

Havupuiden kukintaennusteet perustuvat Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) mikroskooppitutkimuksiin, joissa analysoitiin yli 26 000 kuusen ja 11 000 männyn silmua eri puolilta Suomea. Koivun ennuste perustuu pysyvien seurantametsiköiden hedenorkkolaskentoihin.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi