Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 20.03.2007

Metsäntutkimuslaitoksen 90-vuotisjuhlaseminaari:

Innovations from Forest - metsien uudet tuotteet ja liiketoimintamahdollisuudet

Suomen metsäsektori elää yhtä historiansa suurimmista murroksista, josta myös julkisuudessa on viime aikoina käyty vilkasta keskustelua. Metsäklusterin äskettäin julkistettu tutkimusstrategia tähtää tuotteiden ja palveluiden arvon kaksinkertaistamiseen vuoteen 2030 mennessä. Metsäsektorin uudistusten myötä suuria odotuksia on asetettu muun muassa tutkijoiden kykyyn tuottaa sellaista uutta tietoa, joka on jalostettavissa huomisen tuotteiksi ja palveluiksi.

Miltä metsäalan uudistumista koskevat odotukset ja mahdollisuudet näyttävät kansainvälisten ja kotimaisten tutkijoiden silmin? Neljä kansainvälisesti tunnettua tutkijaa kertoi Metlan juhlaseminaarissa, mitä uusia tekniikoita, tuotteita ja palveluita metsäalalla on näköpiirissä. Englanninkielisen seminaarin puheenjohtajana toimi professori Risto Seppälä Metlasta. Seminaari järjestettiin Metsäpäivien yhteydessä tiistaina 20.3.2007.

 

Juhlaseminaarin puhujat ja aiheet:

 

Mikko Hupa ja Bjarne Holmbom (Åbo Akademi):

Towards co-production of chemicals, power and fuels in future pulp mills
Kommenttipuheenvuoro: erikoistutkija Pekka Saranpää, Metla

Jack Saddler (University of British Columbia, Vancouver):

The future forest biorefinery: the potential of ethanol and energy from wood
Kommenttipuheenvuoro: erikoistutkija Lauri Hetemäki, Metla

Mats Johnson (CEO, SweTree Technologies AB, Uumaja):

The future of forest biotechnology: the potential of genetically modified trees
Kommenttipuheenvuoro: vanhempi tutkija Tuija Aronen, Metla

Ulrike Pröbstl (BOKU - University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Wien):

The future of the services of the forests: requirements for recreation and nature based tourism
Kommenttipuheenvuoro: professori Liisa Tyrväinen, Metla

 

Seminaariesitykset löytyvät verkkosivuiltamme osoitteesta: http://www.metla.fi/tapahtumat/2007/metsapaivat/ohjelma.htm


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi