Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 15.02.2007

Kolin kansallispuiston matkailupalvelut turvattu

Hotelli Kolin ja Ukko-Kolin rinteiden vuokrasopimukset jatkuvat vuoden 2027 loppuun

Kolin kansallispuistossa sijaitsevien matkailupalveluiden toiminta on turvattu pitkällä aikavälillä. Metsäntutkimuslaitos (Metla) valtion edustajana ja Pohjois-Karjalan Osuuskauppa (PKO)/Hotelli Koli Oy yrittäjänä allekirjoittivat tänään uudet vuokrasopimukset. Ne varmistavat hotelli-, ravintola- ja rinnepalvelujen toiminnan kansallispuistossa vuoden 2027 loppuun.

Uudet sopimukset korvaavat vanhat vuokrasopimukset. Sopimusten uusiminen oli välttämätön Ukko-Kolilla vuosina 1999–2000 tehtyjen investointien, toimintaympäristön muutoksien sekä Kolin kansallispuiston pitkäjänteisen kehittämisen ja matkailutoiminnan vuoksi. Kansallispuistossa sopimuksilla vakiinnutettu tilanne luo edellytykset myös puiston ulkopuolella muualla Kolin matkailualueella tapahtuvalle kehittämiselle ja investoinneille.

Uudet sopimukset eivät laajenna hotelli- ja rinnetoimintojen alueita. Sopimuksiin kuuluu hotellirakennuksen lisäksi sitä ympäröivä noin 1000 m2 maalue sekä Ukko-Kolin noin 38 hehtaarin rinnealue. Vuokra-aika alkoi 1.1.2007.

Luonto- ja maisema-arvoja ei heikennetä sopimuksella. Hotelli Koli Oy:n vastuu valtion omistaman hotellikiinteistön ja raidehissin ylläpidosta laajenee, samalla kun vuokralainen ottaa päärahoitusvastuun laskettelurinteiden ympäristönhoidosta.

Vuokraamisesta päätti valtioneuvosto viime vuoden lopulla. Korkean tason päätös vaadittiin, koska vuokra-alueet sijoittuvat kansallispuiston, maamme merkittävimmän kansallisomaisuuden ytimeen. Päätöstä edelsi Kolin runkosuunnitelman hyväksyminen vuonna 2004 ja sen jälkeen lähes vuoden kestänyt valmisteluvaihe, jossa neuvotteluja käytiin ympäristöministeriön ja valtiovarainministeriön kanssa. Kolin kansallispuiston hallinnasta ja Hotelli Kolin rakennuksesta vastaava Metsäntutkimuslaitos laati ja allekirjoittaa valtion puolesta vuokrasopimukset. Sopimukset pysyvät voimassa, vaikka kansallispuiston hallinnan siirto toteutetaan Metsäntutkimuslaitokselta Metsähallitukselle vuoden 2008 alussa.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi