Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 07.02.2007

Tervasroso-sienet lisääntyvät tehokkaasti useissa kasvilajeissa Suomessa

Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) tutkimuksessa selvitettiin Suomessa yleisten tervasroso-sienten (Cronartium flaccidum, Peridermium pini) ja tulokaslaji valkomännyntervasroson (C. ribicola) leviämispotentiaalia väli-isäntäkasvikokein. Aikaisempien tulosten perusteella löydettiin tervasrosolle uusina väli-isäntäkasveina maitikoiden suvusta kangasmaitikka, lehtomaitikka ja peltomaitikka. Jo tunnetuista väli-isännistä käärmeenpistonyrtti ja metsämaitikka osoittautuivat hyvin alttiiksi tervasrosolle. Sen sijaan kaikki tervasroson väli-isäntäkasvit osoittautuivat erittäin kestäviksi valkomännyntervasrosoa vastaan. Pohjoissuomalaiset tervasroson sienikannat tartuttivat useampia testikasvilajeja kuin vastaavat eteläsuomalaiset sienikannat.

Tuoreiden tulosten perusteella kaikki testatut Suomessa yleisesti viljellyt mustaherukkalajikkeet osoittautuivat hyvin alttiiksi eri valkomännyntervasroso-kantoja kohtaan. Yleisimmät viljellyt punaherukkalajikkeet sen sijaan olivat verrattain kestäviä testattuja sienikantoja vastaan. Muista testatuista herukkalajeista muun muassa karviaislajikkeet olivat hyvin kestäviä valkomännyntervasrosoa vastaan. Suurin osa koristeherukkalajeista osoittautui sen sijaan hyvin alttiiksi sitä kohtaan. Kaikki testatut herukkalajit osoittautuivat täysin kestäviksi tervasroso-sientä (C. flaccidum) kohtaan.

Koesarjan tulosten perusteella maitikat voivat toimia merkittävinä tervasroso-sienen väli-isäntäkasveina ja mahdollisina epidemioiden lähteinä. Etenkin metsämaitikka on hyvin altis väli-isäntäkasvi tervasroso-sienelle. Meillä viljeltävät mustaherukkalajikkeet voivat myös toimia merkittävinä valkomännyntervasroso-epidemioiden lähteinä niiden suuresta taudinalttiudesta johtuen. Uusi tieto meillä yleisten väli-isäntäkasvien alttiudesta tervasroso-sienille antaa perustietoa epidemioihin vaikuttavista tekijöistä.

Tervasroso on yksi yleisimpiä männyn sienitauteja maassamme. Se on aiheuttanut viime vuosina merkittäviä tautiepidemioita myös muun muassa Pohjois-Ruotsissa. Pahoja tuhoja viljellyissä viisneulasmänniköissä Keski-Euroopassa aiheuttanut valkomännyntervasroso on sitä vastoin Suomessa tulokaslaji. Merkittävimmät tuhot sieni aiheuttaa kuitenkin viisneulasmänniköissä Pohjois-Amerikassa. Monivuotisissa Metlan koesarjoissa on tartutettu rinnan tunnettuja ja potentiaalisia tervasroson ja valkomännyntervasroson väli-isäntäkasveja eri maantieteellisistä sienipopulaatioista kerätyllä itiömateriaalilla laboratoriossa ja kasvihuoneessa.

Tuoreet julkaisut:

Aikaisemmat julkaisut:

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi