Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 22.01.2007

Selvitys ympäristönäytteiden säilytyksen ja yhteiskäytön kehittämiseksi Suomessa julkaistu

Metsäntutkimuslaitoksella (Metla) on tehty yhteistyössä ympäristönäytteitä säilyttävien tutkimuslaitosten, yliopistojen ja luonnontieteellisten museoiden kanssa selvitys ympäristöstä kerätyn näytemateriaalin varastoinnin ja yhteiskäytön kehittämiseksi Suomessa.

Selvitys tähtää toimintojen yhtenäistämiseen ympäristönäytteiden säilytyksessä ja tiedon tallennuksessa sekä informaation saatavuuden lisäämisessä. Näytteiden säilytystä ja hyödyntämistä voidaan kehittää toimintoja keskittämällä sekä saattamalla näytteisiin liittyvä tieto kaikkien ympäristön tilan seurantaa ja tutkimusta harjoittavien ryhmien ulottuville. Verkossa vapaasti saatavilla olevat ohjeistot sekä yleisesti hyväksytyt toimintamallit aineistojen käytöstä edistävät näitä pyrkimyksiä.

Ohjeiden yhtenäistämisen etuina ovat muun muassa näytteiden yhteiskäytön lisääntyminen ja tutkimuksen verkottumisen edistyminen. Toimintojen keskittäminen ja tiedon saatavuuden lisääminen on pitkällä aikavälillä myös kustannusedullista.

Julkaisussa on selvitetty ympäristönäytteiden säilytyksen ja yhteiskäytön nykytila ja kehittämistarpeet Suomessa. Siinä on pyritty huomioimaan kaikki ympäristönäytteitä tallentavat tutkimuslaitokset, yliopistot ja luonnontieteelliset museot. Ihmisperäisten näytteiden tallentaminen on tässä selvityksessä kuitenkin jätetty vähemmälle huomiolle.

Julkaisu: Utriainen, J., Poikolainen, J., Kuokkanen, M., Piispanen, J. & Kubin, E. 2006. Ympäristönäytteiden pitkäaikaisen säilytyksen ja yhteiskäytön kehittäminen Suomessa. Suomen ympäristö 56/2006. 122 s.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi