Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 21.12.2006

Yhteistyöhanke kehittää Itä-Afrikan savannimetsien kasvatusmenetelmiä

Uudessa EU-hankkeessa kehitetään paikallisten puulajien metsiköiden tutkimus- ja kasvatusmenetelmiä Itä-Afrikan savannimetsiin. Yhteistyössä on mukana tansanialaisia, suomalaisia ja ruotsalaisia tutkijoita, metsäammattilaisia sekä paikallisia maanviljelijöitä ja kyläyhteisöjen jäseniä.

Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) vetämässä hankkeessa pyritään kehittämään Itä-Afrikan savannimetsien kasvatusmenetelmiä. Paikallisten puulajien kasvattaminen voi olla yksi keskeinen tapa Itä-Afrikan metsäsavannien ekosysteemien tilan parantamiseen, maaseudun elinkeinojen kehittämiseen sekä metsävarojen kestävän käytön edistämiseen. Se on perinteisiin puuplantaaseihin verrattuna varsin vähän tutkittu ja hyödynnetty vaihtoehto.

Rakenteeltaan vaihteleviin metsiköihin sopivia tutkimusmenetelmiä sovelletaan yhdessä tansanialaisten tutkijoiden kanssa pienimuotoisen tutkimusyhteistyön puitteissa. Tätä varten perustetaan pieni määrä näytealoja, joissa kokeillaan erirakenteisten metsiköiden käsittelyvaihtoehtoja. Puiden kasvun vuotuinen jaksottaisuutta sekä tuholaisten ja kasvinsyöjien roolia selvitetään näytealoilla. Paikallisia maanviljelijöitä ja kyläyhteisöjen jäseniä pyydetään mukaan näytealojen suunnitteluun, hoitoon ja tulosten hyödyntämiseen. Tuloksia ja kokemuksia pyritään levittämään metsäammattilaisille ja tutkijoille Tansaniassa ja naapurimaissa mm. kokouksissa, seminaareissa ja retkeilyillä.

Hanke saa tukea EU:lta (EU FP6 INCO/SSA project MITMIOMBO) ja siinä ovat mukana Suomesta Metsäntutkimuslaitos ja Joensuun yliopisto, Ruotsista SLU, Sveriges lantbruksuniversitet ja Tansaniasta yliopisto (Sokoine University of Agriculture ), Metsäntutkimuslaitos (Tanzania Forestry Research Institute) ja metsänhoitajien liitto (Tanzania Association of Foresters).

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi