Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 15.12.2006

Väitös: Nopeakasvuista hybridihaapaa juuripistokkaista tehokkaasti teollisuuden tarpeisiin

Niina Stenvallin väitöskirjan mukaan hybridihaavasta saadaan juuripistokasmenetelmällä jopa yli 200 tainta vuodessa. Parhaimmiksi osoittautuivat halkaisijaltaan alle yhden senttimetrin paksuiset pistokkaat.

Paperiteollisuus tarvitsee nopeakasvuista hybridihaapaa (Populus tremula L. x P. tremuloides Michx.) hienopaperin valmistukseen. Hybridihaavan viljelyä pitäisikin lisätä ja taimituotantoa kehittää ja tehostaa teollisuuden tarpeita vastaavaksi. Hybridihaapayksilöiden välillä on kuitenkin huomattavia eroja puuaineen ominaisuuksissa ja vain osa puista täyttää paperiteollisuuden laatuvaatimukset.

Hybridihaapaa voidaan lisätä sekä suvullisesti (siemenet) että kasvullisesti (esim. pistokkaat), mutta vain kasvullisesti lisäämällä saadaan tuotettua täysin emonsa kaltaisia ja paperinvalmistuksen kriteerit täyttäviä taimia. Niina Stenvallin väitöstutkimuksen tarkoituksena oli kehittää tehokas ja yksinkertainen kasvullinen pistokasmenetelmä, jonka avulla voidaan laajassa mittakaavassa tuottaa hybridihaavan taimia metsänviljelyyn.

Tutkimusten perusteella juuripistokasmenetelmä on huomattavasti varsipistokasmenetelmää tehokkaampi. Sen avulla kaksivuotiaasta kantataimesta saadaan kloonista riippuen tuotettua 81−207 tainta, kun varsipistokasmenetelmällä päästään vain 1-8 taimeen vuodessa.

Käytännössä kaikki haavan juuriston osat soveltuvat pistokasmateriaaliksi, mutta parhaita ovat halkaisijaltaan alle yhden cm juuripistokkaat, sillä juurtumiskyky heikkeni pistokkaiden halkaisijan kasvaessa. Pohjalämmön käyttö juuripistokkaiden kasvatuksessa paransi versoontumista ja juurtumista sekä nopeutti versoontumista. Pistokkaiden versoontuminen valossa oli nopeampaa, mutta toisaalta ne juurtuivat paremmin pimeässä.

Kloonien välinen vaihtelu oli huomattavaa. Vaikka hybridihaavan kloonivalintaan vaikuttavat pääasiassa kuituominaisuudet ja kasvunopeus, tehokas kasvullinen lisäyskyky on kuitenkin välttämätön ominaisuus. Kloonivalintaa kaupallista massalisäystä varten helpottaa se, että parhaiten versoontuneet kloonit myös juurtuivat tehokkaimmin. Laajan mittakaavan lisäykseen on tärkeää valita klooneja, joiden pistokastuotto on suuri. Taimien tuotantokustannusten suhteen on vielä tärkeämpää, että saaduilla pistokkailla on erinomainen regeneraatiokyky.

Julkaisu: Stenvall, N. 2006. Multiplication of hybrid aspen (Populus tremula L. x P. tremuloides Michx.) from cuttings. Dissertationes Forestales 33.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi