Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 11.12.2006


Metsätilastollinen vuosikirja 2006 - metsäsektori numeroina

- Metsäteollisuuden viennin arvo putosi 10 prosenttia vuonna 2005


Suomi on maailman johtava aikakauslehti- ja hienopapereiden viejä ja kolmanneksi suurin puun tuoja. Metsätalousmaata on Suomen pinta-alasta 78 prosenttia. Nämä ja muut olennaiset metsäsektorin tilastotiedot löydät juuri ilmestyneestä Metsätilastollisesta vuosikirjasta 2006.

Kirjan tiedot käsittelevät pääosin vuoden 2005 tapahtumia, mutta mukana on myös kuukausisarjoja kuluvalta vuodelta. Metsäsektorin viime vuoden näkyvin tapahtuma oli massa- ja paperiteollisuuden työtaistelu touko–kesäkuussa. Se oli Suomen suurin työkiista kymmeneen vuoteen, jonka vaikutukset heijastuivat läpi koko metsäsektorin. Metsäteollisuuden viennin arvo putosi 10 prosentilla ja kotimaisen markkinapuun hakkuut supistuivat 5 prosentilla. Vuosikirjassa käydään läpi työtaistelun tärkeimpiä seurauksia.

Kirjassa julkaistaan myös keskeiset tulokset Suomen metsien inventoinneista. Maamme metsävarat mitattiin vuosina 2004–2005 kymmenettä kertaa. Tulokset osoittavat metsiemme puuston lisääntyneen 2176 miljoonaan kuutiometriin ja puuston vuotuisen kasvun nousseen 97 miljoonaan kuutiometriin. Puuston poistuma (hakkuut ja metsään jäänyt kuollut puu) jäi kuitenkin vain 67 miljoonaan kuutiometriin vuonna 2005. Puuston kasvu onkin ylittänyt selvästi poistuman 1970-luvulta lähtien.

Edellä esitetyt tiedot olivat pieni pintaraapaisu vuosikirjan sisällöstä. Kirja on yli 400-sivuinen teos Suomen metsätaloudesta ja metsäteollisuudesta. Taulukoiden ja kuvien ohella kirja tarjoaa lukijalleen lyhyitä artikkeleita eri aihealueista. Käytetyt käsitteet, tietojen kattavuus ja tilastojen laadintamenetelmät kuvataan lyhyesti tilastojen sisällön ja laadun arviointia varten.

Kaikki metsätilastot löytyvät myös Internetistä, Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Se sisältää vuosikirjan verkkoversion, josta voit ladata taulukot suoraan omalle tietokoneellesi.

Julkaisu: Metsätilastollinen vuosikirja 2006. Skogsstatistisk årsbok. Finnish Statistical Yearbook of Forestry. 438 sivua, hinta 42 € (sis. alv.).

Tilaukset:

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi