Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 01.12.2006

Tutkijavaihtoa edistävä LAPBIAT-hanke käynnistyi

Pohjoiset tutkimusyksiköt yhdistävät voimansa

LAPBIAT-hanke tarjoaa tutkimusmahdollisuuksia, tiloja, laitteita ja aineistoja sekä muita resursseja monitieteiseen ympäristön ja ilmakehän tutkimukseen EU:n arktisella alueella.

Nelivuotinen LAPBIAT-hanke (Lapland Atmosphere-Biosphere Facility – Improving the Human Research Potential and the Socio-Economic Knowledge Base) käynnistyi 1.11.2006. Tutkijavaihtoon ja yhteistyön kehittämiseen tähtäävä toiminta perustuu seitsemän pohjois-suomalaisen tutkimusyksikön muodostamaan verkostoon.

Sijainnin ja pitkään jatkuneen pohjoisen ympäristön tutkimuksen ansiosta LAPBIAT-organisaatioilla on tarjottavanaan mm. seuraavia mielenkiinnon kohteita: pohjoiset populaatiot, arktinen ja subarktinen sekä alpiininen ja subalpiininen ympäristö, arktinen talvi ja lumi, muutokset ja ulkoiset häiriöt maan sähkömagneettikentässä sekä lukuisat pitkät havaintosarjat edellä mainituista asioista.

Verkostoon kuuluvat organisaatiot tarjoavat vieraileville tutkijoille ainutlaatuisen mahdollisuuden kemiallisten ja fysikaalisten ympäristömuutosten tutkimukseen ja seurantaan esimerkiksi otsonin, UV-säteilyn ja ilmansaasteiden osalta. Tutkijat voivat tehdä monitieteistä tutkimusta ilmakehän eri kerroksista ja niiden keskinäisistä yhteyksistä sekä maan ekosysteemeistä. Tämä on mahdollista vain LAPBIAT-organisaatioiden huippulaatuisen teknisen varustelun ja tieteellisten saavutusten ansiosta.

Kutsu vieraileville tutkijoille

LAPBIAT-yhteistyöllä on tarkoitus tuottaa merkittävää tieteellistä tietoa globaalista ympäristömuutoksesta. Vastaavia mahdollisuuksia ei ole missään muualla pohjoisella pallonpuoliskolla, missä ilmastonmuutoksen, mukaan lukien keväiset otsonikadot, on ennustettu kiihtyvän lähitulevaisuudessa.

Valittavat tutkijat tai tutkijaryhmät saavat korvauksetta käyttää isäntäorganisaatioiden tutkimusvälineitä, tiloja, logistiikkaa, teknistä ja tieteellistä tukea ja muita tieteen tekoon liittyviä puitteita. Vierailijoiden matkustus tutkimusyksikköön ja oleskelu maassa kustannetaan. Hakukelpoisia ovat kaikki EU-maista tai liitännäismaista tulevat ympäristöntutkijat suomalaisia henkilöitä tai organisaatioita lukuun ottamatta. Haku suoritetaan täyttämällä tarkoitusta varten on laaditut lomakkeet verkossa.

LAPBIAT-hankkeessa ovat mukana Ilmatieteenlaitoksen Lapin ilmatieteellinen tutkimuskeskus, Metsäntutkimuslaitoksen Kolarin yksikkö, Turun yliopiston Kevon kenttäasema, Helsingin yliopiston Kilpisjärven ja Värriön kenttäasemat sekä Oulun yliopiston Sodankylän Geofysiikan Observatorio ja Oulangan kenttäasema. Yksiköt sijaitsevat kaikki Pohjois-Suomessa 66 leveysasteen tuntumassa tai sen pohjoispuolella. Hanketta koordinoi Oulun yliopisto. Sen projektipäällikkönä toimii Sodankylässä työskentelevä FT Jyrki Manninen ja koordinaattorina professori Tauno Turunen.

Hankkeen kokonaisrahoitus on noin 1,5 miljoonaa euroa, josta Metlan Kolarin yksikön osuus noin 40 000 euroa. Tutkijavaihtoa tullaan edistämään esimerkiksi suorien kontaktien, Internetin ja kansainvälisten kokouksien avulla.

Nyt alkava LAPBIAT on jatkoa hankkeelle, joka toimi vuosina 2001–2004. Yhteensä tutkijoita vieraili 55 ryhmää, joissa oli lähes 200 tutkijaa, ja tehdyistä töistä on jo julkaistu toistasataa tieteellistä artikkelia.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi